HomeNieuwsEconomieToch nog startersleningen in sommige gemeenten

Toch nog startersleningen in sommige gemeenten

StartersleningStropIn enkele gemeenten in Nederland wordt nog steeds de starterslening gehanteerd, ondanks dat deze landelijk is afgeschaft. Purmerend schafte al begin dit jaar de starterslening af. Van de 250 gemeenten die meededen aan de regeling, houdt tweederde de lening op eigen kosten overeind. Veel anderen twijfelen nog.

Veel gemeenten zijn enthousiast over de starterslening en gaan er op eigen kosten mee door. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat het geld naar de verkeerde doelgroep. De landelijke geldpotten voor koopsubsidie en starterslening zijn sinds enige maanden leeg, maar kopers van goedkope woningen kunnen in veel gemeenten nog een beroep doen op de starterslening. Het ministerie van VROM had 40 miljoen euro gereserveerd voor de kosten van de starterslening. Daarbij worden huizenkopers tot een aankoopbedrag van maximaal 350.00 euro de eerste drie jaar vrijgesteld van rente en aflossing.

De starterslening werd tot eind mei voor de helft gefinancierd door Vrom en voor de helft door gemeenten en – soms – provincies. Veel gemeenten hanteren eigen criteria, zoals een lagere aankoopprijs en eisen aan de woning die wordt gekocht of de woning die wordt achtergelaten.

Eigen budget

Tweederde van de gemeenten gaat door met de starterslening omdat het eigen budget nog niet op is. Zo heeft Arnhem, dat 7,7 miljoen euro voor startersleningen had gereserveerd, nog 4 miljoen euro over. Er zijn samen met Vrom al 200 startersleningen afgegeven. De verwachting is dat op eigen kracht nog eens 100 leningen kunnen worden verstrekt.

De Tweede Kamer heeft 1 juli een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd nog eens 30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de starterslening. Elly van Sluis, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, dat de starterslening uitvoert, hoopt dat het nieuwe kabinet die motie gaat uitvoeren.

Jongeren

‘Er zijn al zo’n 10.000 startersleningen afgegeven. Voor een doelgroep kopers die je niet snel bereikt. Jongeren die anders geen woning kopen. De NVM krijgt nu al signalen dat door het landelijk stoppen van de koopsubsidie en de starterslening minder wordt verkocht in de lagere prijsklasse.’

Of de starterslening zorgt voor meer verkopen in de lagere prijsklassen is nooit onderzocht. Het aantal leningen zegt weinig. Wellicht hadden diezelfde kopers ook een woning gekocht zonder subsidie. De Vereniging Eigen Huis was ooit tegenstander van de starterslening omdat die de prijzen zou opdrijven. Die kritiek is sinds de kredietcrisis en de dalende huizenprijzen verstomd.

Ook de VEH pleit nu voor meer rijksgeld en is blij als gemeenten doorgaan met de regeling. Maar kritiek heeft de VEH nog steeds. Door de wijze waarop de starterslening is berekend, zou te veel geld terechtkomen bij de verkeerde doelgroep.

ZIE OOK:

 

Economie artikelen