HomeNieuwsVerkeer en VervoerTijdwinst door spitsbusbaan op N235 tussen Ilpendam en Purmerend

Tijdwinst door spitsbusbaan op N235 tussen Ilpendam en Purmerend

BUSBAANILPENDAM
Er komt een spitsbusbaan tussen Ilpendam en Purmerend zodat de bus op de gehele N235 een vrije busbaan heeft.
Dit levert tijdwinst op voor de busreizigers en automobilisten en zorgt bovendien voor een betrouwbare dienstregeling. Naar verwachting kan de nieuwe spitsbusbaan eind 2017 in gebruik worden genomen. Dit heeft de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland op 26 november 2015 besloten.


Met de komst van de spitsbusbaan heeft het busvervoer een vrije baan. In de ochtendspits rijdt de bus over de busbaan vanuit Purmerend richting Amsterdam. In de avondspits is de busbaan vrij voor de bus vanuit Amsterdam richting Purmerend. Hierdoor wordt de busbaan zo effectief mogelijk ingezet. Voor het autoverkeer betekent dit dat de bussen niet meer invoegen op de rijbaan ter hoogte van Ilpendam. Dit betekent vooral in de avondspits tijdwinst.

Aanleg van de spitsbusbaan is onderdeel van het Programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam, In dit programma werken bedrijfsleven, Rijk, provincies, Stadsregio Amsterdam en gemeenten samen om de reistijd van deur tot deur in de spits in die drukste gebieden met 10 procent te verbeteren. Bijvoorbeeld door reizigers te stimuleren op andere momenten te reizen of een alternatieve route of vervoersmiddel te kiezen.

Halte Purmelandersteiger
Reizigers maken minimaal gebruik van de halte Purmelandersteiger. Om deze halte geschikt te maken voor de nieuwe spitsbusbaan moet het Noordhollandsch Kanaal worden versmald en dit is slecht voor de bevaarbaarheid. Ook zijn de kosten om de halte aan te passen relatief hoog. Het voorstel is daarom om de halte Purmelandersteiger te laten vervallen. Voordat hierover een definitieve beslissing wordt genomen, vraagt de Stadregio Amsterdam eerst advies aan onder andere de Reizigersadviesraad .

Aanleg voetgangerstunnel
Verder wil de stuurgroep een veilige oversteek voor busreizigers bij de halte Dorp in Ilpendam. Door de aanleg van een voetgangerstunnel wil de stuurgroep voorkomen dat reizigers onveilig de weg oversteken. Hiermee verbetert ook meteen de doorstroming van het auto- en busverkeer.

De stuurgroep heeft op 26 november ook gesproken over andere maatregelen om de bereikbaarheid in Waterland te verbeteren. Op de website www.bereikbaarheidwaterland.nl zijn alle besluiten terug te lezen.

Bereikbaarheid Waterland
Het programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren voor het autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer in de regio Waterland. Dit geldt op en rondom de provinciale wegen N247 en N235. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep met bestuurders van de provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam.

Verkeer en Vervoer artikelen