HomeNieuwsSociale ZakenTijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Tijdelijke opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Parnassiagroep
Op initiatief van de Parnassia Groep (o.a. Dijk en Duin) en in samenwerking met de gemeente Purmerend en diverse organisaties vond er een informatieve inloopavond plaats voor de omwonenden van het pand aan de Zeevangstraat en leden van de raad.

Vanaf maandag 23 november zal deze locatie tijdelijk opvang bieden aan maximaal 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zowel jongens (20) als meisjes (10).
Melvin Smid van de Stadspartij was aanwezige en doet verslag van de avond.

De bezoekers van deze avond kregen een rondleiding door het pand en konden in de twee woonkamers in gesprek met vertegenwoordigers van diverse organisaties, zoals: Parnassia groep, Gemeente Purmerend (burgemeester, wethouder en ambtenaren), COA, Vluchtelingenwerk en PSG. Deze opzet zorgde ervoor dat de omwonenenden in een rustige setting hun eventuele zorgen konden uiten en vragen konden stellen. Ze kregen zover mogelijk direct antwoorden van de betrokken organisaties. Ook de mogelijkheid van het praten met de burgemeester en de wethouder gaf de mensen het gevoel persoonlijk gehoord te worden. De avond verliep in een goede sfeer.

Veiligheid en begeleiding centraal bij opvang
De omwonenden van de Zeevangstraat zijn wel wat gewend met de cliënten van Dijk en Duin die hier tot een jaar geleden zaten. Aan de ene kant waren diverse bewoners blij dat er weer wat komt in het pand, maar aan de andere kant kwam het ze ook even koud op hun dak. Er waren vragen over de veiligheid en vooral de begeleiding van de minderjarige vreemdelingen. En hoe een dag van de jongeren eruit komt te zien.

De aanwezigen hoorden dat er 30 jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar worden gevestigd voor de duur van een half jaar tot een jaar. De groep bestaat uit 20 jongens en 10 meisjes. Deze jongeren zijn zonder ouders uit Eritrea of Syrië naar Nederland gekomen. Ze worden 24 uur per dag begeleid door medewerkers
van Parnassia en gaan overdag naar school. ’s Avonds wordt de jeugd met sport of creatieve activiteiten bezig gehouden. In de gezamenlijke keukens zorgen de jongeren zelf voor hun maaltijden. Zij moeten zich twee keer per dag melden en ’s avonds voor 10 uur binnen zijn.

Het is de bedoeling dat er gebruik word gemaakt van twee talen: Nederlands en Engels. Daarom worden er ook taalcoaches ingeschakeld. Eenmaal per week komt de GGD langs voor een medische check en daarbij zal wel een tolk aanwezig zijn. ’s Nachts zal er in principe één nachtwaker aanwezig zijn. Dit laatste gegeven zorgde wel voor wat opgetrokken wenkbrauwen en zorgen bij diverse bewoners.

Open communicatie met Parnassia
Parnassia heeft duidelijk aangegeven open te staan en te blijven voor het gesprek met de omwonenden. Ook is het voorstel gedaan dat mensen bij vragen of problemen altijd binnen kunnen komen. Daarnaast komt er een klankbordgroep met omwonenden en vertegenwoordigers van de betrokken instanties die regelmatig (of wanneer wenselijk) samen zal komen.

Een aantal bewoners gaf direct aan vrijwilliger te willen worden of vroegen of zij iets voor de jongeren konden betekenen. De vraag die regelmatig naar voren kwam was wat er na dit project in het pand gaat komen?
Diverse bewoners gaven aan dat het pand en de buurt in hun ogen (ook gezien het verleden met Dijk en Duin) prima geschikt zou zijn voor bijvoorbeeld als opvanglocatie van de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (het AOP). Volgens Parnassia is dit idee al eens eerder (ruim voordat zij zelf een aantal locaties, waaronder dit pand in Purmerend, aan het COA aanboden) besproken met het college, maar is een verder initiatief om diverse redenen van beide kanten daarna stil komen te liggen. Parnassia wil deze gesprekken opnieuw gaan voeren met het college.

Positieve sfeer
Het was een informatieve avond met een overwegend geïnteresseerde en positieve sfeer.
Belangrijk is dat er door alle instanties regelmatig informatie word gegeven aan de omwonenden en dat er geluisterd wordt naar klachten en problemen. Dit is een veerkrachtige buurt, met omwonenden die graag meedenken.
In gesprek blijven met elkaar is een pré!

Sociale Zaken artikelen