HomeNieuwsWelzijnTijdelijke ontmoetingsplek voor tieners in Wheermolen

Tijdelijke ontmoetingsplek voor tieners in Wheermolen

Achterzijde Makado
Foto Stadspartij-BPP


Door een memo berichtten de wethouders Lageveen en Verkroost over de komst van een tijdelijke plek voor tieners in de wijk Wheermolen. Deze plek zal worden gesitueerd op het parkeerterrein aan de achterkant van het Makado winkelcentrum. De ontmoetingsplek opent medio september dit jaar.

Sinds wijkcentrum ’t Noot in 2018 definitief haar deuren sloot, heeft Wheermolen geen plek meer waar de jeugd terecht kan. Jeugdigen in de leeftijd van 8 tot en met ongeveer 15 jaar ontmoet elkaar in en rond het winkelcentrum Makado, in portieken en bergingen van de flats en op schoolpleinen. Van winkeliers, winkelend publiek, de wijkagent, jongerenwerkers en de woningcorporatie horen de wethouders dat dit nog wel eens zorgt voor overlast. De jeugd geeft zelf ook aan ze een plek mist waar ze welkom zijn voor ontmoeting, een luisterend oor en/of kleinschalige activiteiten.

Ontmoetingsplek achter winkelcentrum Makado

Daarom realiseren we in samenwerking met woningcorporatie Intermaris en Clup Welzijn een tijdelijke ontmoetingsplek achter het Makado winkelcentrum. Gekozen is voor deze plak omdat het verder gelegen is van de woningen en toch gesitueerd is in de buurt van het winkelcentrum. Een deel van de (nabije) omgeving van het winkelcentrum is al in een eerder stadium uitgebreid meegenomen in deze planvorming. Deze week worden de andere ondernemers en omwonenden geïnformeerd via een brief.

In de tijdelijke ontmoetingsplek kan de jeugd elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten op een plek waar ze welkom zijn. Winkeliers en organisaties kunnen ze doorverwijzen naar deze locatie. Het geeft jongerenwerkers van Clup Welzijn de mogelijkheid om in contact te komen en ze te ondersteunen bij allerlei dingen waar ze tegenaan lopen. Denk aan bijvoorbeeld schoolkeuzes, vrijetijdsbesteding of hulp in de thuissituatie.

Tijdelijke voorziening

De ontmoetingsplek staat er tot en met december 2024 en is vier dagen per week geopend van ongeveer 15:00 uur tot 20:30 uur. Aan de hand van tussentijdse evaluaties zullen we volgen wat de effecten zijn van deze plek, zowel voor de jongeren als voor de omgeving. Op basis daarvan wordt na afloop van de pilot bepaald of een permanente plek wenselijk en mogelijk is. Naast de financiële dekking vanuit de gemeente draagt woningcorporatie Intermaris ook een deel bij.

Welzijn artikelen