HomeNieuwsEconomieTijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten verruimd

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten verruimd

Inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm vrij!

Kortgeleden berichtten wij over een memo van wethouder Hegger ontvangen over de regeling: Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Hierin heeft u kunnen lezen dat het college op 9 maart j.l. de beleidsregels TONK heeft vastgesteld.

Een regeling voor mensen die door de coronamaatregelen een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen hebben moeten doormaken.

Het is de wens van het kabinet dat de TONK mensen substantieel helpt in het dragen van hun vaste lasten, ter voorkoming van een stapeling van problemen. Op 12 maart jl. is het kabinet dan ook gekomen met aanvullingen op het economisch steun-en herstelpakket.

De Rijksbijdrage voor de TONK wordt verdubbeld naar € 260 miljoen. De verruiming van het budget van de TONK moet er voor zorgen dat mensen die dat nodig hebben de noodzakelijke ondersteuning krijgen.

De vastgestelde beleidsregels in Purmerend zijn opgesteld met het eerder gecommuniceerde beschikbare budget in het achterhoofd. (€ 130 miljoen). Uitgangspunt hierbij is een inkomen op bijstandsniveau.

Beleidsregels verruimd

Inmiddels melden zich veel inwoners van Purmerend bij het ondernemersloket. Zij hebben te maken met terugval van inkomen, hebben hoge woonlasten en zijn vaak afhankelijk van het inkomen van hun partner. De beleidsregels sluiten in deze situatie niet aan op de praktijk.

Door het inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm vrij te laten, wordt veel beter tegemoet gekomen aan de praktijk en is de (maximale) bijdrage van € 573,- ook daadwerkelijk helpend. Natuurlijk zal hier in de praktijk ervaring mee moeten worden opgedaan.

Het college gaat ervan uit dat met deze verruiming meer inwoners van Purmerend beter tegemoet kunnen worden gekomen.

Economie artikelen