HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningTijdelijke jongerenwoningen mogelijk van de baan

Tijdelijke jongerenwoningen mogelijk van de baan

tijd jongerenwoningen hoorn.jpg
Geheel onverwacht is de samenwerking tussen de opdrachtgever, Woningcorporatie Intermaris-Hoeksteen en hun aannemer, om een aantal tijdelijke jongerenwoningen te bouwen op het laatste moment, stukgelopen. Nadat de gemeente eerder al had besloten vooral te kiezen voor permanente woningen voor starters, komen de tijdelijke woningen in de Kop van West er nu misschien wel helmaal niet.

Wethouder Engels (wonen): "Ik ben zwaar teleurgesteld. De heipalen liggen nota bene al klaar. Gelukkig doen we als gemeente al heel veel voor starters. Er zijn en worden op korte termijn driehonderd goedkope koopwoningen speciaal voor hen gebouwd. En meer dan de helft van de vrijkomende huurwoningen gaat in Purmerend naar starters. Wat niet wegneemt dat die 60 tijdelijke woningen meer dan welkom zouden zijn geweest."

Kop van West

De raad gaf in februari 2007 de opdracht om tijdelijke woningen voor jongeren te bouwen. De locatie Kop van West kwam voor vijf jaar beschikbaar. De Kop van West is het gebied tussen Weidevenne en het centrum. Woningcorporatie IntermarisHoeksteen zou de woningen gaan bouwen. Zij ontwierpen daarvoor een nieuw product; een demontabele prefabwoning van gemetseld beton. Juist de kwaliteit van dit ontwerp zorgde ervoor dat de raad destijds voor deze corporatie koos. Door de stukgelopen samenwerking met hun aannemer lukt het IntermarisHoeksteen niet meer om de woningen te leveren.

IntermarisHoeksteen biedt nu wel aan om woningen die bestemd zijn voor de verkoop voor jongeren en/of starters te bestemmen. Een ander mogelijkheid is het bouwen van definitieve jongeren en/of starterwoningen op een andere locatie. De Stadspartij had al lucht gekregen van het mislukken van de plannen en stond op het punt er schriftelijke vragen over te stellen aan de wethouder. Dat hoeft dus nu niet meer.

Uitstel

Toeval of niet, zowel college als IntermarisHoeksteen werden gaandeweg steeds minder enthousiast om tijdelijke woningen voor jongeren en starters te bouwen. Maar omdat de raad dit had besloten diende dit raadsbesluit wel uitgevoerd te worden.
Uitstel op uitstel volgde en zoals de volkswijsheid plagt te zeggen ‘van uitstel komt afstel’. In een persbericht laat de gemeentelijke voorlichter al weten dat: "Nadat de gemeente eerder al had besloten vooral te kiezen voor permanente woningen voor starters, komen de tijdelijke woningen in de Kop van West er niet."

De vraag is echter of de andere aanbieders die toen afvielen, nog in de markt zijn om de tijdelijke woningen alsnog te bouwen. Omdat de raad het initiatief heeft genomen wordt binnenkort met hen overlegd of er nog alternatieven zijn. Tijdens het forum SOB van 13 november stelt wethouder Engels voor. Dat geeft de wethouder de gelegenheid een korte gespreksnotitie op te stellen en het voor en tegen van mogelijke alternatieven op een rij te zetten.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen