HomeNieuwsSociale ZakenTijdelijke huisvesting statushouders vleugel Jaap van Praag verloopt naar wens

Tijdelijke huisvesting statushouders vleugel Jaap van Praag verloopt naar wens

VanPraaghuis
Medio december 2015 zijn er 20 statushouders op tijdelijke basis komen wonen in een leegstaande vleugel van het Jaap van Praag. Uiterlijk augustus 2016 moeten zij doorgestroomd zijn naar reguliere huisvesting. Inmiddels is het april 2016 en zijn er 8 statushouders definitief gehuisvest. Het college van B&W heeft gevraagd aan Magda Kuijpers (manager Zorg- en Dienstverlening van De Zorgcirkel) en Vanessa Yvelaar (coördinator Vluchtelingenwerk) naar hun ervaringen over de afgelopen periode te delen.

 Magda Kuijpers: “De bijeenkomst met de bewoners van het Jaap van Praag was begin december 2015. Er werden positieve en ook kritische geluiden geuit. Praktijk is dat geen van de kritische geluiden bewaarheid zijn geworden. De uit Syrië afkomstige mannen zijn al snel begonnen met hun Nederlandse les; sommigen wilden ook graag de handen uit de mouwen steken en zijn als vrijwilliger aan de slag gegaan in bijvoorbeeld de keuken. Dagelijkse rondgang van de huismeester hielp bij het schoonhouden van de vleugel en de gezamenlijke keuken/ huiskamer. Het is mooi van de Zorgcirkel dat zij door het tijdelijk huisvesten een steentje bij kan dragen aan dit maatschappelijk vraagstuk”.

Een belangrijk aanspreekpunt zijn de medewerkers van Vluchtelingenwerk. Vanessa Yvelaar coördineert de inzet van haar twee collega-professionals en 27 vrijwilligers binnen Purmerend. Naast de inloopspreekuren in de Openbare Bibliotheek is er ook wekelijks een spreekuur op de locatie zelf. Vanessa Yvelaar: “In de eerste weken is er voor de 20 statushouders veel administratief werk gedaan (aanvraag uitkering, regelen zorgverzekering, inschrijving in de BRP etc.) We werken voornamelijk met Arabische tolken om vragen en procedures te verduidelijken. Daarnaast is een voorlichting geweest over de gemeente Purmerend. Het doel van deze voorlichting is om voor de statushouders helder te krijgen waar de belangrijke plekken (low budget winkels, supermarkten e.d.) zijn in Purmerend.

De statushouders volgen de inburgeringscursus bij Fiolet Taaltrainingen. Een aantal volgt een intensieve taalcursus bij de VU en/of UVA. Voor de inburgering hebben zij een studiebelasting/zelfstudie. Vaak gebeurt dit in de avonduren.
Een aantal statushouders is nu niet in staat de inburgeringscursus te volgen. Zij hebben psychische nood als gevolg van onzekerheid in de gezinsherenigingsprocedure, depressiviteit, trauma, heimwee, spanning, slaapgebrek en/of medische klachten. Voor deze klachten zijn ze doorverwezen naar de huisarts voor verdere zorg. Een aantal is doorverwezen naar lpsy.(geestelijke gezondheidszorg).

Meerdere statushouders sporten inmiddels: voetbal, fitness en tafeltennis. Daarnaast onderhouden ze intensief contact via Social Media met het thuisfront in verschillende landen: Syrië, Turkije en Libanon.

 De Meeuwvleugel loopt langzamerhand leeg. De statushouders kijken uit naar de hun toegewezen woning in de gemeente. Ook helpen zij elkaar met het klus-en opknapwerk van hun woning. Verschillende statushouders doen ook vrijwilligerswerk: bijvoorbeeld bij een manege in Beemster. Eén statushouder heeft een betaalde parttime baan in een kapperszaak”.

Met elkaar wordt geconstateerd dat de tijdelijke opvang in het algemeen voorspoedig verloopt.

 

Sociale Zaken artikelen