HomeNieuwsSociale ZakenTerugdringen beroep op bijstand gaat verder

Terugdringen beroep op bijstand gaat verder

bijstand
Sinds kort zet de gemeente een nieuw instrument in bij het terugdringen van het beroep op de bijstand onder de titel: Work First. De gemeente beoordeelt of de mensen die zich melden voor een uitkering, eenvoudig werk aangeboden krijgen (zoals bijvoorbeeld het inpakken van producten). Hierdoor komen deze mensen niet in aanmerking voor een uitkering.

Naast de ‘Work First’ maatregel verandert vanaf 1 juli het intakeproces. Als mensen zich bij de gemeente melden voor een uitkering, krijgen ze eerst (verplicht) voorlichting over de rechten en plichten. De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de weg richting arbeid staat centraal.

Informatie op weethoehetzit.nl

Iedereen in een uitkeringssituatie kan op weethoehetzit.nl bekijken welke rechten en plichten er gelden. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke regels over bijverdienen of op vakantie gaan. Als iedereen weet hoe het zit, kan worden voorkomen dat er – al dan niet bewust – gefraudeerd wordt.

Meer controle

Vanaf oktober vorig jaar controleert de gemeente strenger. Er zijn vier handhavers aan het werk om fraude met uitkeringen aan te pakken. Ze leggen huisbezoeken af en onderzoeken bijvoorbeeld bankafschriften en bezit, zoals een auto. Hieruit kan blijken dat de feitelijke leefsituatie anders is dan aan de gemeente is opgegeven. Inmiddels heeft dit al tot resultaten geleid: er zijn al meer dan twintig uitkeringen stopgezet en tien uitkeringen zijn niet toegekend. Dit heeft de gemeente al ruim € 260.000 bespaard.

Sociale Zaken artikelen