HomeNieuwsSociale ZakenTerugbetaling leges AOV-pas

Terugbetaling leges AOV-pas

Foto Stadspartij

Inwoners van gemeente Purmerend die ooit hebben betaald voor hun vervoerspas krijgen deze kosten terug. Dat heeft het college besloten. De AOV-pas valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en hiervoor mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Inwoners die bekend zijn bij de gemeente ontvangen hierover een brief. De gemeente zet de fout recht, nadat eerder al was besloten de leges voor de AOV-pas direct stop te zetten.

Vervoerspas

Inwoners kunnen een beroep doen op de Wmo en in aanmerking komen voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) als zij vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen niet meer met eigen vervoer, vervoer door anderen of het openbaar vervoer kunnen reizen. Bij een indicatie voor het AOV, wordt een vervoerpas verstrekt. Er werden leges in rekening gebracht voor het pasje en voor een duplicaat bij verlies. Half december 2021 is gebleken dat dit niet mag. Het AOV-pasje is een voorziening die binnen Wmo valt en daar mag de gemeente geen extra kosten voor rekenen.

Terugbetaling

Het college van burgemeester en wethouders besloot daarom direct te stoppen met het innen van leges en heeft nu besloten iedereen die ooit leges heeft betaald, dit bedrag terug te betalen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 48,90 per pas.

Wethouder Harry Rotgans: ’Ik vind het heel vervelend dat dit zo is gegaan en we gaan dit uiteraard met terugwerkende kracht rechtzetten. Daarom nemen wij actief contact op met de inwoners die afgelopen jaren de leges voor het pasje hebben betaald.’

Brief

De gemeente gaat Purmerenders die leges hebben betaald een brief sturen waarin ook aangegeven wordt welk bedrag zal worden terugbetaald. Ook inwoners van de voormalige gemeente Beemster krijgen een brief. Personen die wel in aanmerking komen, maar die wij niet hebben kunnen achterhalen kunnen na 1 mei op de gemeentelijke website terecht. Hier kunnen zij de laatste informatie lezen en hoe zij in aanmerking komen en contact kunnen opnemen.

Leges AOV-pas

 

Sociale Zaken artikelen