HomeNieuwsWelzijnSuccesvolle dialoogavond Purra Skillz in de Trekschuit

Succesvolle dialoogavond Purra Skillz in de Trekschuit

purraskils2
Het Nationaal jongeren initiatief Purra Skillz organiseerde op vrijdagavond 17 september een dialoogavond in de Trekschuit 
Het doel van de avond was dat jongeren in gesprek gingen met vertegenwoordigers van de politie, politiek, jongerenorganisaties en buurtbewoners.

Om 19.00 uur begon de zaal al vol te stromen. Vertegenwoordigers van politie, politiek en diverse organisaties mengden zich tussen de jongeren die zeer talrijk aanwezig waren. Voor de Stadspartij waren aanwezig de raadsleden Mario Hegger en Bert Meulenberg. Er waren 11 dialoogtafels geplaatst. Aan iedere tafel nam een dialoogleider en een vertegenwoordiger van de politie plaats.
De ongeveer 60  aanwezige jongeren werden verder gelijkmatig als aanzitters aan deze tafels verdeeld. Gastvouw en programmaleidster Sheila opende de avond en  bedankte alle aanwezigen voor hun komst. En in de eerste plaats de jonge initiatiefneemsters, Rachael en Marushka Kenswil,  voor  de organisatie van deze avond.
Deze beide zussen werden gedurende de avond door diverse aanwezige geprezen voor het initiatief dat zij hebben genomen om  jongeren van verschillende  culturen dichter bij elkaar te brengen. Het muzikale openingsoptreden was aan  Gia + Boozy met een rapnummer.   

Het was de bedoeling dat de avond zou worden geopend door  wethouder Roald Helm van de Stadspartij. Maar deze was door droeve familieomstandigheden afwezig. Burgemeester Don Bijl nam daarom de openingsceremonie over en deed dit met verve.
Na nog een korte toespraak van de heer Schipper  (Politie Zaanstreek-Waterland) konden de dialooggesprekken van start gaan.

Alle tafels hadden een verschillend gespreksthema zoals:  hangjongeren, probleemjongeren, woon en leefomgeving, muziekstijlen  en omgaan met elkaar. Het voeren van dialogen stond daarbij centraal.
Nadat er een uur volop dialogen waren gevoerd werden de debatten erover geëvalueerd, dit  onder de bezielende leiding van Sheila Goeree.
Veel debattafels hadden de overeenstemming dat muziek bindend is voor verbroedering. Opvallend was dat de culturele achtergrond van de muziekstijlen juist als bindend element naar voren kwamen.
purraskils3Na een korte pauze was de zaal omgebouwd in een arenavorm. Zittend in een grote kring werden de aanwezige verrast door Danicia, de jongste aanwezige in de zaal. Zij bracht een rapnummer waarbij ze liet horen over een zeer zuivere en welluidende stem te beschikken.
Na dit optreden was er wederom ruimte voor debat. Er werden door de gespreksleiding aan de aanwezige diverse pittige stellingen voorgelegd. De discussie over hangjongeren gaf veel verschillende meningen weer. Gaat er dreiging uit van een groep die samen schoolt en mogelijk alleen maar willen “shillen” (het moderne woord voor samen praten)? De jongeren hadden er begrip voor dat het dreigend over kan komen. Maar gaven ook duidelijk aan geen kwaadwillende bedoelingen te hebben en dat het onderling samenzijn de enige reden is.
‘Er is niet zoveel te doen in Purmerend voor onze doelgroep’,  was een veelgehoorde roep. Ook over de vraag of uit hangjongeren criminaliteit voortkomt, verschilden de aanwezigen van menig. Je kunt concluderen dat er wel criminaliteit voortkomt uit hangjongeren maar dat de op deze avond aanwezige jongeren hiervoor niet openstaan.

De doelstelling van deze bijeenkomst was “niet haten maar praten”. Je kunt stellen dat deze avond zeker heeft bijgedragen tot een stap in de goede richting. Hopelijk blijft dit niet bij één avond maar wordt dit voorbeeld herhaald en uitgebouw tot een nog breder geheel.
De avond werd afgesloten met een korte samenvatting door Burgemeester Bijl en een muzikaal optreden van de winnaars van de door Purra Skillz georganiseerde talentenjacht Brytyuh en Lea.

 

 

Welzijn artikelen