HomeNieuwsSociale ZakenSuccesvol project om ouderen te laten verhuizen

Succesvol project om ouderen te laten verhuizen


De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn zeer moeilijk tot verhuizen te bewegen omdat voor hen geschikte woningen vaak niet voorhanden zijn.

Woningcorporatie Gooi en Omstreken in Hilversum is het wél gelukt om ouderen te laten verhuizen, wat goed is voor de dynamiek op de woningmarkt. Onderzoeksresultaten naar dit succesvolle project zijn samengevat in een rapport (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) om te laten zien onder welke omstandigheden zo’n seniorenproject voor herhaling vatbaar is.
 
Gedeputeerde Joke Geldhof: “Wat een succesvol project om ouderen te laten doorstromen! En wat fijn dat deze ouderen zo tevreden zijn over de stap die ze hebben gezet om ondanks hun leeftijd een andere, meer geschikte woning te betrekken. Dit rapport laat zien hoe de methode op andere plekken toepasbaar is.”
 
Met het project ‘De Reiger’ bouwde de woningcorporatie een woontoren met sociale huurwoningen voor senioren in de nabijheid van zorg en dienstverlening in een vergrijsde wijk. Het was een heel gewild project met veel meer inschrijvingen dan beschikbare woningen.
 
Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regio Gooi en Vechtstreek en is op 10 februari overhandigd aan minister Blok.
 
Het rapport ‘MKBA seniorenhuisvesting De Reiger’ is hieronder te downloaden.

Sociale Zaken artikelen