HomeNieuwsVerkeer en VervoerStraks geen bus meer rechtstreeks naar Amsterdam CS?

Straks geen bus meer rechtstreeks naar Amsterdam CS?

stationnoord
Tijdens een informatiebijeenkomst voor regiopolitici hebben ambtenaren van de Stadsregio informatie gegeven over de gevolgen voor bus en tram door de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn voor de regio. Door eerdere kritische vragen van regioraadslid Helana Aslander van de Stadspartij, kwam dit onderwerp plotseling hoog op de politieke agenda te staan. En werd een informatieronde ingelast.

De ambtenaren lieten weten dat in het 4e kwartaal 2017 de Noord-Zuidlijn zal openen en dat leidt tot een forse aanpassing van het lijnennet van vooral de bus naar Amsterdam CS. Het huidige net is vooral historisch zo gegroeid. Nu de metro daar vanuit Amsterdam Noord bijkomt is het tijd om daar eens grondig de bezem doorheen te halen.

Er is een fors kostenaspect aan het lijnennet verbonden. In grote lijnen komt het erop neer dat de subsidie vanuit onze belastinggelden door ingrepen van de regering omlaag gaat en dat dus de opbrengsten omhoog moeten. Momenteel wordt er 280 miljoen euro belastinggeld in de vorm van subsidie overgedragen. Waarvan 180 miljoen direct aan het reizigersvervoer wordt besteed.

Focus niet langer voornamelijk op Amsterdam Centraal Station
De focus die nu ligt op het knooppunt Amsterdam CS dient volgens onderwerp van studie te worden verplaats naar Amsterdam Zuid. Qua flexibiliteit wil men ook meer ruimte geven aan vervoerders om te kunnen inspelen op efficiency mogelijkheden. Genoemd wordt het spelen met halteafstanden van 400 tot 800 meter. Hiertegen lopen nu al, overigens vooral in Amsterdam, vele burgers te hoop zoals uit de inspraak bij de laatste regioraadsvergadering bleek.

Uitgangspunten bij het lopende onderzoek naar een ander lijnennet zijn: verkorten reistijd, helder vervoersbeeld, kwaliteit reizigersvervoer. De huidige en de nieuwe metrolijnen worden daarbij de hoofdverkeersaders. Bus en tram dienen daarop te worden afgestemd.

Nieuw metrostation Buikslotermeerplein beoogt als knooppunt voor de regio
Duidelijk is  nu al dat een deel van het huidige busvervoer uit de regio niet meer rechtstreeks naar het Centraal Station doorrijdt. Overstappen voor de regio Purmerend op het nieuwe metrostation Buikslotermeerplein (plaatje) in Amsterdam Noord wordt noodzakelijk.

Er spelen daarbij drie opties: 1e alle bussen stoppen in Amsterdam Noord, iedereen moet op de metro overstappen, 2e twee derde stopt in Noord, 3e de helft stopt in Noord. De studie richt zich voornamelijk op de gevolgen voor de kwaliteit, kosten en reistijd van de vervoersstromen.

Er wordt thans (2014-2015) gewerkt aan een vervoervisie die een richting aangeeft, vervolgens wordt hieruit een vervoersplan (2015-2016) ontworpen. Operationeel wordt e.e.a. dan eind 2017.

De gemeentelijk invloed op de plannen
De aanwezige regiopolitici werden door de ambtenaren opgeroepen hun maximale invloed op het besluitvormingsproces aan te wenden. Dat kan via de respectievelijke wethouders verkeer en vervoer in de gemeenten en/ook via de regioraadsleden en/ook via het benutten van instrumenten zoals ambtelijke info, moties, brieven en bijeenkomsten.

Duidelijk liet men doorschemeren dat Amsterdam met eigen belangen en plannen in de discussies zit. Het lijkt er veel op dat als het aan Amsterdam ligt er straks geen bus uit de regio meer door de IJ-tunnel mag. Goed voor het indammen van het vele verkeer en de luchtkwaliteit aldaar, zo is de vermoedelijke verdediging van het Amsterdamse bestuur. Maar is dat ook de echte reden?

Nieuwe busstation bestemming voor toeristenbussen?
Het pas gerealiseerde riante busstation achter het Centraal Station zou door het weren van de regiobussen zeker voor de helft weer leeg kunnen komen te staan.
Die leegstand zou Amsterdam dan weer mooi kunnen gebruiken om touringcar bussen van toeristen een op en afstap plek c.q. parkeerhaven te bieden. Zo valt net een keer te vaak in de bestuurlijke wandelgangen op te horen.

Gemeenten eisen hun inspraakmogelijkheden op
De vervoersvisie is medio februari 2015 klaar en kan dan door voor behandeling in de vergadering van de vervoersregio van maart 2015, zo liet men aan het slot weten. 
Helana Aslander (Stadspartij) gaf te kennen hiermee niet akkoord te kunnen gaan omdat door het krappe tijdschema de behandeling van deze visie in de diverse commissies en gemeenten onmogelijk is. Ze kreeg de collega’s uit de regio direct mee op dit punt.
De stadsregio ambtenaren gaven aan te bezien of aan dit te krappe tijdschema door hen iets te doen is.
Duidelijk is wel dat het ook aan alle gemeenten zelf is om voor deze overvaltechniek een stokje te steken.

Verkeer en Vervoer artikelen