HomeNieuwsWelzijnStijging sportcontributies door wet Markt en Overheid’

Stijging sportcontributies door wet Markt en Overheid’

Sport
De wet Markt en Overheid pakt desastreus uit voor sportclubs. Door de invoering ervan worden sportverenigingen straks verplicht de kostprijs voor hun accommodaties te betalen.

Hogere contributie
De gemeenteraadsfracties van CDA en VVD in Rotterdam maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe wet, die in 2016 moet ingaan. In veel gevallen betekent de invoering ervan volgens de fracties ‘een forse stijging van de huurprijs wat weer zal leiden tot hogere contributie voor sporters.’ De vrees is dat het een negatief effect zal hebben op de sportdeelname.

Subsidie van de gemeente
De nieuwe wet is ingesteld om te voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met de markt. Het nadeel van de wet is echter dat sport onder deze wet gedefinieerd wordt als economische activiteit, vanwege het feit dat er ook commerciële aanbieders van sport zijn. Nu stellen gemeenten gesubsidieerd accommodaties beschikbaar om sporten betaalbaar te houden. Door die subsidies wordt er echter onder de kostprijs gewerkt. Met het in werking treden van de nieuwe wet wordt dat echter verboden, waardoor verenigingen verplicht worden om de kostprijs te rekenen. ‘Je kan er op rekenen dat dit verschil in kosten zal worden doorberekend aan de leden,’ aldus het Rotterdamse VVD-raadslid Maarten van de Donk. Volgens CDA-fractievoorzitter Sven de Langen is dat een onwenselijke situatie. ‘Ik begrijp heel goed dat oneerlijke concurrentie vanuit de overheid niet de bedoeling is, maar op deze manier zijn de sporters de dupe.’

‘Activiteit van algemeen belang’
Om te voorkomen dat de vrees bewaarheid wordt, kan de gemeenteraad sport anders definiëren. Als gemeenten sport als ‘activiteit van algemeen belang’ definiëren in plaats van als een economische activiteit, komen zij onder de voorwaarden van het berekenen van de integrale kostprijs uit en krijgen verenigingen niet te maken met forse verhogingen van de huurprijs. Van de Donk: ‘Het is eigenlijk heel logisch om sport een activiteit van algemeen belang te noemen, aangezien sporten ook het algemeen belang dient. Het is bewezen dat sport een belangrijke bijdrage levert aan de volksgezondheid in de stad.’ De Langen vult aan: ‘Ook het sociale aspect speelt een rol: sportverenigingen zijn vaak een ontmoetingsplek voor mensen, we moeten ons best doen om dat zo te houden.’

Beide fracties willen van het college van burgemeester en wethouders graag weten wat de gevolgen van invoering van de nieuwe wet zijn.

Welzijn artikelen