HomeNieuwsWelzijnStichting Zuidpool krijgt lokaal compliment

Stichting Zuidpool krijgt lokaal compliment

Lokaalcompliment
Op vrijdag 9 december werd in heel Europa het lokaal compliment uitgereikt. De jury bestond uit wethouder Eveline Tijmstra, gemeentesecretaris van Purmerend Joost Cox, Erica Hes en Henny Maes van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Zij konden kiezen uit elf genomineerde organisaties die voldeden aan het thema van dit jaar. Het thema was “Samen zelf doen”, belangrijk daarin was dat er aandacht is voor vrijwilligers die een plek in stand houden om elkaar te ontmoeten.
De winnaar van het lokaal compliment werd stichting de Zuidpool. Stichting de Zuidpool is een samenwerking tussen vrijwilligers uit de wijk en de wijkkerngroep Purmer Zuid. De gemeente is een aantal jaar geleden nieuw beleid gaan voeren omtrent de invulling van de wijkcentra. Gevolg was dat de Zuidpool werd verkocht aan Stichting Kinderopvang Purmerend.
Wijk bewoners hebben toen veel inspanningen geleverd om de Zuidpool ook voor wijkactiviteiten te behouden. Nu bruist het er, naast de kinderopvang, weer van activiteiten. Er is een kinderdisco, een ouderensoos, het mannenkoor, jeu de boules en er zijn twee kookclubs. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Erik Goldsteen nam namens stichting de Zuidpool de prijs ter waarde van duizend euro in ontvangst.
 Aanmoedigignsprijs voor Tiener en kindercentrum Riekstraat
Naast het lokaal compliment werd ook de aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze extra prijs, ter hoogte van vijfhonderd euro, is beschikbaar gesteld door het coöperatiefonds van de Rabobank en ging naar Tiener en kindercentrum de Riekstraat. Ook dit project is tot stand gekomen door wijkbewoners in samenwerking met de wijkkerngroep Purmer Noord. Het Tiener en kindercentrum is toegankelijk voor kinderen van vier tot vijftien jaar. De kinderen kunnen er op vele manieren spelen zowel op bordpellen als digitaal. Er is een biljard aanwezig en een voetbalspel maar ze kunnen ook binnenlopen om te chillen.
Vrijwilligers en ouders doen hier gezamenlijk de begeleiding, met medewerking van Club Welzijn, MEE en Spurd.
De Stadspartij feliciteert beide winnaars en wenst ze veel succes in de toekomst.


Welzijn artikelen