HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSteun Provincie belangrijk bij het ontwikkelen van stationsgebieden

Steun Provincie belangrijk bij het ontwikkelen van stationsgebieden

Waterlandkwartier
Foto Stadspartij-BPP


Rondom stationsgebieden zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet.
Samen met de provincie hebben gemeenten en andere partners gewerkt aan de bouw van duizenden woningen en werkplekken, de aanleg van (snel)fietspaden en wandelpaden en het verbeteren van de openbare ruimte. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over het Openbaar Vervoer (OV-)fonds (pdf, 772kB) van de provincie Noord-Holland.

OV-fonds helpt woningbouwopgave  

De afgelopen jaren heeft het OV-fonds geholpen om gebiedsontwikkelingen rondom stationsgebieden te stimuleren en de deur-tot-deur reis door het aanbod van verschillende vervoermiddelen te verbeteren. Hoewel de resultaten het gevolg zijn van een gezamenlijke inspanning en inzet van middelen door meerdere partijen, maken de bijdragen van de provincie een belangrijk verschil. Meerdere projecten zouden zonder een provinciale bijdrage niet, of veel later, tot stand zijn gekomen. Zie voor meer informatie over de behaalde resultaten de onlangs verschenen monitor OV-knooppunten (pfd, 3MB).

Het is in de (nabije) toekomst belangrijk dat de provincie gemeenten blijft ondersteunen. Zo heeft de provincie bijvoorbeeld met het Rijk afgesproken om ongeveer 184.000 woningen te bouwen in Noord-Holland. Het Rijk heeft hier geld voor gereserveerd, maar er is ook een grote regionale bijdrage nodig. Daarnaast blijkt uit cijfers dat er rondom stations meer ruimte beschikbaar is dan in eerste instantie gedacht. Samen met de grote vraag naar woningen is bouwen rondom stationsgebieden daarom kansrijk.

Er zijn wel zorgen over het uitvoeren van de bouwplannen. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvrijstelling die onlangs is vervallen. Dit heeft gevolgen voor een groot deel van de 151 grotere bouwprojecten in Noord-Holland. De Rijksoverheid en de provincie onderzoeken nu wat er nog wél mogelijk is.

Ruimtelijke Ordening artikelen