HomeNieuwsSociale ZakenStelling Purmerends Nieuwsblad: Gezinnen met kinderen mogen deze winter niet worden afgesloten...

Stelling Purmerends Nieuwsblad: Gezinnen met kinderen mogen deze winter niet worden afgesloten door SVP

aanmaning

Raadslid Mario Hegger reageert op de stelling

Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor ouders om dat niet te laten gebeuren
Uiteraard is het niet de bedoeling dat gezinnen met of zonder kinderen worden afgesloten van warmte.  De Stadsverwarming doet dat ook alleen in bijzondere gevallen, zoals fraude of bij klanten die geen hulpverlening op wat voor manier willen accepteren.
Dan zit er niets anders op dan afsluiting. Verder is het niet mogelijk om aan en dan weer af te sluiten, daar gaat een hernieuwd aansluitproces aan vooraf.

Toelichting
De Stadspartij is al jaren terug met deze afsluitingskwestie bezig geweest. Dat resulteerde toen in de toezegging van de toenmalige wethouder Hans Engels dat de Stadsverwarming een soortgelijke afsluitprocedure zou volgen als de energiebedrijven.

Die toen afgesproken procedure staat ook thans nog overeind. De Stadsverwarming maakte er onlangs een persbericht van dat wij hieronder plaatsen

Informatie Stadsverwarming over afsluiting
In de regionale pers zijn artikelen verschenen over wanbetalers die afgesloten zijn van de warmte van Stadsverwarming Purmerend. De afsluitregeling van Stadsverwarming Purmerend is gebaseerd op 3 pijlers: rechtvaardig, zorgvuldig en consequent. Het afsluitbeleid is conform de ministeriële beschikking van EL&I van 27 juni 2011, dat wil zeggen dat vóórdat een huishouden afgesloten wordt van warmte er een uitgebreid traject is doorlopen en dat afsluiting altijd gebaseerd is op een gerechtelijke uitspraak.

Klanten die schulden hebben bij Stadsverwarming Purmerend en hun rekeningen niet kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen.
Klanten die hier niet aan mee willen werken of een afgesproken regeling niet nakomen, worden overgedragen aan een deurwaarder. De deurwaarder zal de klant verzoeken alsnog de openstaande vordering te betalen. Als betaling uitblijft, zal aan de kantonrechter een afsluitvonnis worden gevraagd om de levering van warmte te stoppen.

Afsluiten van warmte (wat overigens nooit in een vorstperiode zelf geschiedt) gebeurt op basis van een afsluitvonnis. Pas op het moment dat een klant niet meewerkt aan een regeling of gemaakte afspraken niet nakomt, wordt dit vonnis uitgevoerd.

Stadsverwarming Purmerend voert deze afsluitregeling consequent door, omdat ad hoc afwijkingen van de regels leiden tot precedentwerking en daarmee willekeur.

Een afsluitvonnis kan slechts 1 keer ten uitvoer worden gebracht. Een afsluiting tijdelijk ongedaan maken, is daarmee niet mogelijk.

Sociale Zaken artikelen