HomeNieuwsVerkeer en VervoerStelling Purmerends Nieuwsblad: Er moet meer parkeerruimte komen bij de Melkwegbrug, aan...

Stelling Purmerends Nieuwsblad: Er moet meer parkeerruimte komen bij de Melkwegbrug, aan de zijde van de Kanaaldijk.

melkwegbrugfoto: Piet Jonker

In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.

De stelling nu luidt: Er moet meer parkeerruimte komen bij de Melkwegbrug, aan de zijde van de Kanaaldijk.

Raadslid Guus Jansen reageert er als volgt op:

We zouden ons moeten afvragen of dit NU nodig is. De ontwikkeling van de ‘Kop van West’ moet nog uitgewerkt worden.
Stel: Er wordt nu een parkeerplaats aangelegd en blijkt straks niet te passen op die plaats in de uitwerking.

Wat dan: weggegooid geld?

Willen we dat? Nee toch!

De Weidevenne heeft nu een prachtige busverbinding die aansluit op de Melkwegbrug.
Daarnaast hebben de fietsers nu een goede verbinding. Laten we daarom nu eerst de uitwerking van deze ontwikkeling afwachten.

College zeer terughoudend vanwege de hoge kosten

Uit een inventarisatie door het college van eventuele mogelijkheden is gebleken dat er zeer hoge kosten zijn verbonden aan het realiseren van een parkeerterrein nabij de Melkwegbrug. De vraag is ook of de aanleg van een parkeerterrein noodzakelijk is. Uit eerder onderzoek blijkt dat de binnenstad van Purmerend geen acuut parkeerprobleem heeft.

Een parkeerterrein nabij de brug is dan ook niet noodzakelijk om een tekort aan parkeerplaatsen in het centrum op te vangen.
Bovendien past in de overweging dat  de ontwikkelingsvisie van de ‘Kop van West’ in maart aan de raad wordt voorgelegd. In dit plan is geen ruimte gereserveerd voor een parkeerplaats nabij de Melkwegbrug. Wel kan op een andere plek in dit plan ruimte gereserveerd worden voor een algemene parkeerplaats indien dit noodzakelijk blijkt.

Lees in de bijlage het gehele bericht van het college over het parkeren bij de Melkwegburg.
09. 20130129-1057924-Onderzoek realisatie parkeerterrein Weidevenne nabij Melkwegbrug ( Motie VVD ).pdf

Verkeer en Vervoer artikelen