HomeNieuwsSociale ZakenSTELLING Purmerends Nieuwsblad: Er moet een permanente nachtopvang voor daklozen komen

STELLING Purmerends Nieuwsblad: Er moet een permanente nachtopvang voor daklozen komen

ZwerfjongeDoos
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. De stelling nu luirt:
Er moet een permanente nachtopvang voor daklozen komen

Raadslid Mario Heggger reageerde er als volgt op:

Indien het noodzakelijk is doen
De Stadspartij gaat er vanuit dat het beleid er meer op gericht moet zijn om dakloosheid te voorkomen. De daklozen die echt uit Purmerend komen moeten in kaart gebracht worden om vast te stellen hoe groot het probleem nu echt is. In samenwerking met andere gemeenten in de stadsregio onderzoeken of permanente nachtopvang noodzakelijk is. Zo ja, dan behoort dit te worden geregeld. De Stadspartij vindt het goed dat in ieder geval de opvang voor de winter geregeld is.

Toelichting: onderzoeken en adequaat aanpakken

De Stadspartij is van mening dat de zwakkeren onder ons altijd ondersteuning nodig hebben. Normaal gesproken wil niemand dakloos worden. Zwervers bestaan door de eeuwen heen, maar er zit voor 99% een sociaal probleem achter. Dit zijn zaken waar de overheid rekening mee dient te houden en dat er wordt gekeken naar de beste oplossing voor deze mensen.

Nachtopvang is een minimale oplossing om mensen in de nachtelijke uren op een beetje menswaardige manier te kunnen laten slapen. Van belang is ook dat tijdens de nachtopvang een contact met de bezoekers kan worden opgebouwd waardoor de hulpverlening een ingang heeft. Het beleid van de gemeente moet er op gericht zijn om dakloosheid te voorkomen. Daarin wordt nu ook samen gewerkt met de woningcoöperaties in Purmerend.
Algemene opvang Purmerend (AOP) doet al jaren goed werk om mensen jong en oud op te vangen die geen woning meer hebben. Ook daar is sprake van een wachtlijst die niet makkelijk kan worden opgelost omdat de woningmarkt op dit moment door de crisis muurvast zit. Daardoor kunnen de coöperaties geen woningen vrijhouden voor de AOP.

Daarom ook de vraag vanuit de Stadspartij: hoe groot is het probleem van dit moment om nachtopvang permanent te organiseren? Volgens Stadspartij raadslid Bert Meulenberg wordt er aan gewerkt binnen de gemeente Purmerend maar is het realiseren daarvan niet makkelijk.
Zwerfjongeren worden nu ondersteund vanuit Kamers met Kansen zodat zwerfjongeren ook een kans krijgen om het leven beter op de rails te krijgen.
De Stadspartij houdt de vinger aan de pols.

Sociale Zaken artikelen