HomeNieuwsAlgemeen BestuurStelling Purmerends Nieuwsblad: Er is geen ruimte voor extra bezuinigingen in Purmerend

Stelling Purmerends Nieuwsblad: Er is geen ruimte voor extra bezuinigingen in Purmerend

crisisisalles
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website.
De stelling nu luidt: Er is geen ruimte voor extra bezuinigingen in Purmerend

Raadslid Bert Meulenberg reageert er als volgt op:

Hebben we een keuze?

Of er wel of geen ruimte is voor extra bezuinigingen is niet aan de orde. We zullen wel moeten. Het is van rijkswege dat er minder geld beschikbaar komt voor Purmerend. Voor de Stadspartij is het van groot belang dat de inwoners niet weer in hun portemonnee worden getroffen. Wat de Stadspartij betreft worden de bezuinigingen ingevuld in samenwerking met de bewoners, organisaties en de ondernemers van Purmerend. Purmerend werkt van buiten naar binnen. Hier ligt een grote kans om dat breed toe te passen.

Toelichting

De negatieve effecten van het regeerakkoord voor de gemeenten worden steeds duidelijker. Stevige extra bezuinigingen zijn ook in Purmerend niet te voorkomen door de crisisaanpak van de regering gesteund door de regeringspartijen PvdA en VVD. Voorlopig wordt uitgegaan van een bezuinigingsbedrag van jaarlijks ruim 6 miljoen euro. Een enorm hoog bedrag dat bij verwerking in het Purmerendse huishoudboekje diepe sporen zal nalaten.

De partijen in de Purmerendse gemeenteraad buigen zich momenteel over de vraag waar zij vinden dat dit extra geld vandaan moet komen.
Bij de kadernota die in het voorjaar van 2013 wordt voorgesteld door het college wordt zichtbaar hoe het college zich voorstelt hoe dit aan te pakken. Bij de behandeling daarna wordt duidelijk hoe de partijen er over denken.

De resultaten van de kadernota zijn de input voor  de begroting voor 2013 en de jaren daarna.

Poster: dumpert.nl

Algemeen Bestuur artikelen