HomeNieuwsAlgemeen BestuurSTELLING Purmerends Nieuwsblad: Doelstelling is Belasting-, heffing- en legetarieven niet...

STELLING Purmerends Nieuwsblad: Doelstelling is Belasting-, heffing- en legetarieven niet meer verhogen dan 2,5%

veelgeld
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. De stelling nu luidt: Doelstelling is Belasting-, heffing- en  legetarieven niet meer verhogen dan 2,5%

Raadslid Mario Heggger reageert er als volgt op:

‘De Stadspartij staat op het standpunt dat het de regel is om de tarieven en belasting niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Door de tarieven kostendekkend te maken komt dat niet altijd uit en kunnen de kosten hoger of lager zijn. Lagere kosten worden ook in rekening gebracht waardoor bepaalde tarieven zullen dalen. In deze tijd van crisis is het een uitdaging om de kosten zo laag mogelijk te houden.’

Toelichting
De belastingen, heffingen en legestarieven worden ieder jaar tijdens de begrotingsraad vastgesteld. Toevallig vandaag dus.
De Stadspartij heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat wij uitgaan van een maximale verhoging gelijk aan de inflatiecorrectie. Door de bezuinigingen die zijn afgesproken in het coalitieakkoord bleek dit niet haalbaar te zijn. Extreme verhogingen zijn het in ieder geval niet geworden, maar wij hadden liever gezien dat het lager kon blijven, maar dat bleek niet realistisch te zijn.

Nu is vooral de inzet van de Stadspartij om te kijken en duidelijk te maken, dat er efficiënter en goedkoper gewerkt kan worden. Daar lijken zeker mogelijkheden toe. Voor het gemeentelijk huishoudboekje is dat geen uitdaging want het geld dat vrij komt kan niet voor andere zaken worden ingezet. De Stadspartij vind het juist wel belangrijk om te zorgen dat er goedkoper gewerkt kan worden omdat de tarieven dan naar beneden kunnen. De burger krijgt dardoor in deze tijd van crisis geen verhogingen voor de kiezen krijgen maar juist een verlaging.

Zo is in het verleden het teveel betaalde reinigingsrecht terug betaald aan de inwoners van Purmerend.
Nu worden de leges voor aanvragen van omgevingsvergunning naar beneden bijgesteld.
De Stadspartij zal er op blijven hameren dat de dienstverlening voor de bewoners van Purmerend zo goedkoop mogelijk moet zijn, waarbij men er op kan vertrouwen dat er echt op de kosten wordt gelet.

Algemeen Bestuur artikelen