HomeNieuwsWelzijnSTELLING: Minimum leeftijd bezoekers van speelautomatenhal 18 of 21 jaar?

STELLING: Minimum leeftijd bezoekers van speelautomatenhal 18 of 21 jaar?

kansspelautomaat
In het Purmerends Nieuwsblad wordt de politieke partijen elke week een stelling voorgelegd. Een veelheid van antwoorden is het gevolg. Om de stelling van de Stadspartij niet verloren te laten gaan zetten we hem ook op onze website. Deze week luidt de stelling:
Minimum leeftijd bezoekers van speelautomatenhal 18 of 21 jaar?

Mario Hegger, raadslid voor de Stadspartij, reageert erop:

“In Purmerend is sinds dertig jaar een automatengokhal gevestigd. De minimum leeftijd is tot op heden gesteld op 18 jaar.  Gokverslaving is een sluimerend probleem. Dat geldt dus ook voor mensen boven de 21 jaar. Voor de Stadspartij maakt 18 of 21 jaar niet veel uit, als de preventie tot signaleren en voorkomen, goed is geborgd. Als de hulpverleningsinstanties 21 jaar beter vinden,  kan de Stadspartij dat steunen.”

Toelichting

De speelautomatenhal van Flamingo is al 30 jaar in Purmerend gevestigd. In 2011 heeft Flamingo een vergunning gekregen tot het plaatsen van 35 kansspelautomaten. Voorheen werd er toestemming gegeven voor 21 kansspelautomaten en 14 behendigheidspelen. De burgemeester vond dit, bij nader inzien, niet juist en wilde weer terug naar 21 kansspelautomaten en 14 behendigheidspelen. Bovendien stelde de burgemeester vast dat niet hij maar de gemeenteraad daarover moet beslissen.

De Stadspartij en een meerderheid van andere partijen volgden de burgemeester niet in zijn voorstel. Na discussie wordt het voorstel van het college van B&W naar de raad veranderd in 35 kansspelautomaten en de minimum leeftijd van 18 jaar.

Op zich merkwaardig, want zowel Flamingo als de Brijderstichting verslavingszorg geven aan dat de minimumleeftijd van 21 jaar prima is. Mocht de minimumleeftijd 21 jaar worden in het voorstel, dan zal de Stadspartij dit toch steunen. Uit rapportages blijkt namelijk dat de preventiezorg tegen gokverslaving door Flamingo goed wordt uitgevoerd.

Protocol

Gokverslaving is een sluimerend probleem waar een zware gezinsproblematiek achter schuil gaat. De Stadspartij wil dat Flamingo daar scherp op blijft toezien en heeft zich via de directeur, de heer Keijzer, op de hoogte laten stellen dat het bedrijf nauw samenwerkt met de Brijderstichting. Daartoe heeft de bedrijfsvoering ook een gecertificeerd protocol opgesteld dat strikt wordt uitgevoerd.

Het sluiten van de speelautomatenhal is geen optie, omdat het een amusementswaarde heeft. De Stadspartij vindt dat sluiten neerkomt op betutteling van de gemeenschap van Purmerend en daar is de Stadspartij zeker geen voorstander van.

Welzijn artikelen