HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStarterslening wegens succes verlengd

Starterslening wegens succes verlengd

WoningbouwHA
Ruim een jaar geleden besloot de gemeenteraad met de starterslening van start te gaan. Hiervoor werd een lening van 1,2 miljoen euro afgesloten. De 1,2 miljoen is in een jaar uitgeleend aan 46 starters, waarvan 13 nog in de aanvraagprocedure zitten. Het college stelt voor om de pot nog eens te vullen voor maximaal 40 leningen.
Het college vraagt aan de gemeenteraad om het fonds van de starterslening aan te vullen met een maximum voor nog eens 40 startersleningen. De startersleningen kosten de gemeente maximaal 6.000 euro. Dit is het percentage dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de gemeente in rekening brengt voor de uitvoering van de lening.
 
Wethouder Thijs Kroese is blij met het resultaat: “De ervaring leert dat we mensen echt op weg helpen. Wat mij betreft blijven we dit instrument inzetten. Zo helpen we een doelgroep die het heel moeilijk heeft op de woningmarkt. Het zijn meestal jonge mensen tussen de 25 en 30 jaar, die voor het eerst een huis willen kopen.”
Eerste eigen huis
De regeling bevordert op deze manier het aandeel starters op de woningmarkt. Direct, door ze in staat te stellen een koopwoning te kopen of indirect, doordat een deel van de kopende starters een sociale huurwoning vrijmaakt voor een andere starter. De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een eigen huis kopen. Zij kunnen van de gemeente, via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) geld lenen om dat huis nét te kunnen kopen. Het bedrag dat maximaal geleend kan worden is 30.000 euro.
Voorwaarden
Aan de lening is een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de aanvrager niet eerder in het bezit zijn geweest van een koopwoning. Kan de lening alleen worden aangevraagd als de aanvrager in Purmerend woont of is opgegroeid en (samen) niet meer verdient dan 45.000 euro per jaar. En zijn de totale verwervingskosten van de woning niet meer dan 240.000 euro (de koopsom exclusief aankoopkosten). De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 30.000. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwe woning.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen