HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStart bouwwerkzaamheden bij Post.nl locatie

Start bouwwerkzaamheden bij Post.nl locatie

CN2011-Postkantoor-3
PostNL gebouw
foto Stadspartij


Door een memo informeert wethouder Tijmstra de gemeenteraad over de start van de bouwwerkzaamheden bij PostNL. De onzekere factor voor de start van de werkzaamheden was het afsluiten van de nutsvoorzieningen, gas, water en elektra van het oude postkantoor. Met name Liander had  door ernstige capaciteitsproblemen geen tijd om de elektra eerder af te sluiten.

 

Van de ontwikkelaar heeft de gemeente ondertussen vernomen dat er afspraken met Liander zijn gemaakt om het gebouw in januari 2022 af te sluiten.

Daarna zal de aannemer starten met het verwijderen van asbest uit het gebouw, de planning tot ca. mei ziet er als volgt uit:

  1. 10 januari t/m 28 januari voorbereidende werkzaamheden om vanaf 31 januari tebeginnen met de totale sloop van het PostNL gebouw.

  2. 31 januari t/m 11 maart: algehele sloop bebouwing en terrein PostNL.

  1. 14 maart t/m 20 mei: grondwerk en vervangen bestaande damwand langs De Where.

  1. Medio mei (vermoedelijke) start bouw.

In de voorbereidende fase bleek het lastig om het bouwterrein bereikbaar te maken voor het vele vrachtverkeer in combinatie met het plaatsen van een torenkraan. Vanaf de Hoornse brug een inrit maken is lastig en te gevaarlijk omdat men het fietspad dan moet kruisen. Dit fietspad is een zeer drukke hoofdader voor scholieren die naar Clusius, PSG en de Koog fietsen. Het is daarmee zo druk dat we vermenging van vrachtverkeer en scholieren en het daarmee gepaard gaande risico op ongevallen onacceptabel vinden.

De aannemer/ontwikkelaar heeft daarom bij de entree van het voormalige parkeerterrein van PostNL een inrit voor vrachtverkeer gepland. Hierbij ontstaat echter een probleem met de ruimte tussen de nieuwbouw en de aanwezigheid van 3 bomen, waarvan 2 bomen in de weg staan. Deze zouden door aanrijschade, het dichtrijden van de wortelondergrond en beschadiging van de boomkroon door hijsbeweging, met grote waarschijnlijkheid na de bouw afsterven en/of met een beschadigde kroon achterblijven. De 3e boom is in dusdanige slechte staat dat deze op korte termijn vervangen moet worden. Daarom is besloten de drie bomen te kappen. De ontwikkelaar zal drie nieuwe bomen van een zekere grootte in de gesaneerde ondergrond terugplaatsen. Dit zal plaatsvinden nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Ruimtelijke Ordening artikelen