HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadsregio Amsterdam helpt gemeenten met tien miljoen extra voor projecten

Stadsregio Amsterdam helpt gemeenten met tien miljoen extra voor projecten

geld4
De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft besloten haar gemeenten te helpen om verkeer- en vervoerprojecten sneller te realiseren. De Stadsregio trekt 10 miljoen euro uit voor deze projecten zodat gemeenten een minder groot deel zelf hoeven te betalen.

Er zijn momenteel flink wat verkeer- en vervoerprojecten die binnen de gemeenten moeilijk van de grond komen omdat er onvoldoende eigen middelen beschikbaar zijn. De Stadsregio wil deze projecten graag een extra zetje geven. Daarom is er een ‘Hulpimpuls’ in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro die verdeeld wordt over de gemeenten op basis van inwonersaantallen.

De reacties vanuit de 16 stadsregiogemeenten zijn positief. Gemeenten hebben de afgelopen tijd voorstellen voor projecten kunnen indienen bij de Stadsregio die in aanmerking kunnen komen voor de Hulpimpuls. Het gaat om nuttige en noodzakelijke regionale projecten die wachten op de volgende stap richting de uitvoering. De projecten moeten passen binnen het Regionale Verkeer-en Vervoerplan van de Stadsregio en uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd. Al in 2014 moeten de projecten in uitvoering zijn gegaan.

Vrijwel alle gemeenten hebben aanvragen voor projecten ingediend. Dit varieert van fietsverbindingen en het inrichten van schoolzones tot vernieuwing van een brug. Nog voor het eind van dit jaar wordt samen met de gemeenten bepaald welke projecten een bedrag uit de Hulpimpuls toegekend krijgen.

Ruimtelijke Ordening artikelen