HomeNieuwsPartij NieuwsStadspartij zoekt kandidaten (M/V)

Stadspartij zoekt kandidaten (M/V)

De Stadspartij is op zoek naar geschikte kandidaten die na de gemeenteverkiezingen van maart 2010 zitting willen nemen in de gemeenteraad van Purmerend namens de partij. Indien u geïnteresseerd bent in de kandidatuur, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kandidatencommissie, Simon Slagt, via: Simca22@Gmail.com

Om kandidaat-raadslid te worden, moet in ieder geval voldaan zijn aan de volgende eisen:

 • kandidaat is ingezetene van de gemeente Purmerend of verklaart schriftelijk dat hij/zij zich bij verkiezing in de gemeente vestigt;
 • kandidaat is kiesgerechtigd in Nederland;
 • kandidaat heeft de minimumleeftijd van 18 jaar op de dag van de verkiezingen.

 

Verder moet voldaan zijn aan onderstaande criteria:

Een kandidaat-raadslid:

 1. heeft een bepaalde mate van expertise of is bereid deze te ontwikkelen op één of meer van de volgende beleidsterreinen: sport, openbare orde en veiligheid, maatschappelijke vraagstukken, ruimtelijke ordening, sociale wetgeving en regelingen, financieel, bestuursrecht, ICT, etc.;
 2. is op de dag van de verkiezingen lid of aspirant-lid van de Stadspartij en is op de hoogte van en onderschrijft de visie en doelstellingen van de Stadspartij;
 3. heeft kennis van de lokale samenleving en weet wat er leeft onder de bevolking;
 4. kan goed samenwerken binnen een groep mensen (steunfractie, bestuur en actieve leden);
 5. is integer en zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt met de betaalde werkkring of nevenfuncties;
 6. is bereid en in staat de raads- en betreffende commissievergaderingen, de fractievergaderingen als ook informatie- en thema-avonden te bezoeken en de te bespreken onderwerpen voor te bereiden;
 7. is in principe beschikbaar voor minimaal één volledige raadsperiode;
 8. is bereid de lokale afdrachtregeling ten aanzien van giften aan de partij toe te passen.

 

Als u zich kandidaat wil stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, wilt u dan in ieder geval vermelden:

 1. Volledverkiezingen (computer).jpgige naam
 2. Geboortedatum
 3. Adres
 4. Uw affiniteit met de gemeente Purmerend
 5. Een motivatie waarom u kandidaat-raadslid wilt worden
 6. Welke plaats u op de lijst prefereert (2*-5, 6-11, 12 of lager)

De kandidaatstelling dient uiterlijk vrijdag 11 september binnen te zijn. Voor vragen kunt u mailen naar bovenstaand adres.

*De lijsttrekker voor de verkiezingen van 2010 is in januari 2009 door de leden van de Stadspartij vastgesteld. Mario Hegger zal op nummer 1 op de kieslijst staan. Derhalve is plaats 1 op de kieslijst niet meer beschikbaar.

Partijnieuws artikelen