HomeNieuwsWelzijnStadspartij zet jeugdnetwerkoverleggen op politieke agenda

Stadspartij zet jeugdnetwerkoverleggen op politieke agenda

mario hegger.jpgTijdens de raadscommissie Samenleving van 2 april jl. is het functioneren van de jeugdnetwerkoverleggen (JNO’s) besproken met de raad. De Stadspartij heeft enige tijd geleden gevraagd dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Telkens als de Stadspartij aan het college van B&W vragen hierover stelde, werd het politieke debat nooit gevoerd. "Het college zei steeds: Stadspartij, maakt u niet druk, er is niets aan de hand, want we hebben het in de hand," aldus Mario Hegger (Stadspartij, foto). "De gemeente zei: de namen zijn bekend, gesprekken zijn gevoerd, enzovoort,"

De Stadspartij heeft ook vragen gesteld of er jeugdbendes in Purmerend zijn. Dit bleek niet het geval te zijn. "Mooi, maar wat is er in het centrum van Purmerend aan de gang? Daar is de angst toch wel aanwezig van twee aankomende jeugdbendes," reageert Hegger. In het bestuursadvies van de gemeente staat dat er in Purmerend meerdere jeugdnetwerkoverleggen (JNO’s) moeten zijn. Dit heeft vooral te maken met de groepsaanpak van jongeren. "Het schijnt in de top 4 te staan van meldingen bij de politie. Er zijn in Purmerend ongeveer 77 groepen. In de Purmer-Noord zijn het er 21 en 17 in de Purmer-Zuid. Regelmatig komen de klachten terecht in de media of bij de politieke partijen. De klachten komen niet zomaar in de pers. Dan is daar al een heel traject aan vooraf gegaan."

Openbaar bespreken

De Stadspartij vindt het niet juist dat er met de gemeenteraad geen open discussie wordt gevoerd over dit onderwerp. "De Stadspartij wil de zaken juist in het openbaar bespreken om te komen tot een goede aanpak van het probleem, waar goed beleid op los gelaten wordt. Niet alleen om problemen aan te pakken, maar ook om ze te voorkomen. Dus goede activiteiten hulpverlening en dergelijke."

wethouder berent daan (klein).jpgIn iedere wijk een JNO waar de samenwerkende partners aan deel nemen zoals wijkbeheer, Streetcornerwork, CLUP Welzijnswerk en politie vindt de Stadspartij een goede zaak. "Maar met alleen het bespreken van het probleem is niet genoeg. Op beantwoording van vragen aan wethouder Daan (jeugdzaken, foto) geeft deze aan dat de aanpak over het algemeen zal plaatsvinden vanuit het reguliere werk. Daar is dus geen geld extra voor nodig. Maar de vraag of dit voldoende is? Dat blijkt dus niet het geval te zijn. De politie is 25% van zijn capaciteit kwijt aan meldingen van overlast. De jongerenontmoetingsplek (JOP) in park De Uitvlugt in de Purmer-Noord zorgt voor overlast bij omwonenden. De meldingen dateren al vanaf november 2008 en tot op heden is de situatie alleen maar verergerd. Je zou toch mogen verwachten dat dit probleem eerder in het JNO is besproken, zodat het probleem in de kiem gesmoord had kunnen worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zowel CLUP Welzijnswerk als Streetcornerwork hebben daar niet genoeg capaciteit voor. Dit geldt ook voor de politie, al denken vele bestuurders dat de inzet van politie oneindig is en dat lijkt de Stadspartij niet."

Uitvoeren van de aanpak

De Stadspartij verwacht van het college van B&W dat er meer ingezet gaat worden tot het uitvoeren van de aanpak die binnen de JNO’s zijn afgesproken. "Dan mogen capaciteitsproblemen niet het excuus zijn van het falen van de aanpak. De plekken waar hangjongeren samenkomen dienen meerdere keren per week bezocht te worden en niet één keer in de week door Streetcornerwork,"

Wethouder Daan heeft tijdens de vergadering toegegeven dat hij ook inziet dat de uitvoering beter kan. Hij zal daar zijn aandacht op gaan vestigen. "Bij de meeste ontmoetingsplaatsen gaat het goed waarom bij de anderen dan niet?" vraag Hegger zich af. "Daar moet beter naar worden gekeken." Mocht dit leiden tot uitrekken van meer geld moet het college dat maar aangeven."

 

 

 

Welzijn artikelen