HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil uitbreiding aantal kleedkamers Wherevogels

Stadspartij wil uitbreiding aantal kleedkamers Wherevogels

Wherevogels2

De Stadspartij wil dat het aantal kleedkamers van De Wherevogels in Purmerend uitgebreid wordt. De voetbalvereniging aan de Westerweg heeft momenteel acht kleedkamers, maar volgens de normen van sportkoepelorganisatie NOC/NSF zou Wherevogels er nog acht kleedkamers bij moeten krijgen.

NOC/NSF gaat uit van een landelijke norm van vier kleedkamers per speelveld. Aangezien Wherevogels vier speelvelden heeft, zou de vereniging dus zestien kleedruimten tot haar beschikking moeten hebben. “Hier komt nog bij dat de Wherevolgels ook damesvoetbal aanbiedt,” zegt Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg. “En dames kun je niet bij de heren om laten kleden.”

Subsidieaanvraag

In 2007 is er al een plan gemaakt om het aantal kleedkamers bij de voetbalvereniging uit te breiden. Dit is toentertijd ook opgenomen in de gemeentelijke Sportnota. In oktober 2010 heeft de vereniging een subsidieaanvraag ingediend voor het bijbouwen van acht kleedkamers, het creeren van een multifunctionele ruimte en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Deze aanvraag is tot op heden, bijna een jaar later, nog niet gehonoreerd door de gemeente.

Hoog niveau faciliteren

De Stadspartij vindt dat sport, naast een maatschappelijke en sociale functie ook een gezondheidsbevorderende werking heeft. De gemeente dient sport op een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te faciliteren. De Stadspartij vindt een uitbreiding van de kleedkamers bij De Wherevogels daarom noodzakelijk. De noodzakelijkheid wordt immers bevestigd door NOC/NSF.

Discussies en onderzoeken

Ook het college van B&W vindt dat sport in Purmerend op een goede manier gefaciliteerd moet worden. Zij vindt het alleen niet noodzakelijk om het aantal kleedkamers te verdubbelen van acht naar zestien. Dat er nog geen duidelijkheid is over het al dan niet honoreren van de subsidieaanvraag komt volgens het college door de vele discussies en onderzoeken rond de aanvraag. Het college verwacht in oktober of november 2011 een kredietaanvraag aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

 

ZIE OOK:

Welzijn artikelen