HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil nieuw accommodatiebeleid sportverenigingen

Stadspartij wil nieuw accommodatiebeleid sportverenigingen

Hockeymeiden

De fractie van de Stadspartij wil dat er snel een nieuw sport- en accommodatieplan wordt vastgesteld door de gemeente. De huidige sportnota heeft een looptijd tot eind 2011. In de huidige Sportnota staan veel onderwerpen die aan actualisatie toe zijn, deels door veranderingen in de sport en deels door beleidswijzigingen in de afgelopen periode.

Daarnaast is het dringend noodzakelijk dat er een nota komt die inzicht geeft in de stand van de sportaccommodaties, met daarin opgenomen een toekomstvisie, vindt de Stadspartij. Daarom wil de Stadspartij dat Sportstichting SPURD met een voorstel voor een nieuwe sport- en accommodatieplan komt. Het nieuwe plan zal ongeveer 15.000 euro gaan kosten en moet betaald worden uit incidentele meevallers in de gemeentelijke begroting.

Ambities bijstellen

De huidige Sportnota moet dringend worden geactualiseerd, vindt Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg. De Stadspartij wordt in haar mening over dit onderwerp gesteund door Spurd en de Sportraad. “In de huidige Sportnota staan nog onderwerpen zoals de overdekte skeelerbaan en een indoor loophal,” zegt Meulenberg. “Door de bezuinigingen zullen deze ambities moeten worden bijgesteld.”

Accommodatienota

De Stadspartij wil naast de sportnota ook een accommodatienota. Dit mag volgens Meulenberg één totaaldocument worden. “Ook deze wens wordt gedeeld door Spurd en de sportraad. Gezien de staat van veel sportaccommodaties is ook deze nota geen overbodige luxe. Als je inventariseert wat er nodig is aan onderhoud, uitbreiding of nieuwbouw, kun je in deze nota vastleggen wanneer uitvoering aan deze noodzakelijke werkzaamheden wordt gegeven.”

Investeren

Ongeveer 80% van de Purmerendse sporters sport bij een sportvereniging in Purmerend. “Om voor de toekomst een goede aanbieder te blijven van kwalitatief goede sportaccommodaties zal er moeten worden geïnvesteerd. Door de moeilijke financiële positie van Purmerend is een actuele sport- en accommodatienota van groot belang. Je kun dan weergeven hoe de stand van de diverse accommodaties is en planning maken wanneer je wat gaat uitvoeren. Op deze wijze schep je duidelijkheid voor alle betrokken partijen.”

Gemeentegarantie voor geldleningen

Naast de sport- en accommodatienota wil de Stadspartij ook dat de gemeentegarantie voor geldleningen aan sportclubs in stand gehouden wordt. Aan sportverenigingen wordt, in bijna alle gevallen, een gemeentegarantie gevraagd bij het aangaan van een geldlening bij banken. Dit komt vooral doordat de grond waarop het complex gevestigd is in het bezit is van de gemeente.

Wijzigingsvoorstellen

Voor zowel de sport- en accommodatienota en de garantstelling leningen  heeft de Stadspartij zogenoemde wijzigingsvoorstellen ingediend bij de behandeling van de gemeentelijke Kadernota op 15 juni 2011. “Sport heeft een grote maatschappelijke doelstelling maar levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de gezondheidszorg. De uitdrukking van de Romeinse hekeldichter Decimus Junius Juvenalis  (circa 62-142) “een gezonde geest in een gezond lichaam” is niet voor niets al jaren een veel gebruikte term in de sport.”

Behandeling

De gemeenteraad zal het voorstel van de Stadspartij op woensdagmiddag 15 juni in behandeling nemen, bij de bespreking van de kadernota. Deze raadsvergadering is openbaar. 

ZIE OOK:

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Welzijn artikelen