HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil mogelijkheid aangifte in Purmerend na bevalling in Hoorn

Stadspartij wil mogelijkheid aangifte in Purmerend na bevalling in Hoorn

Geboortetekening
De Stadspartij wil dat er een mogelijkheid komt om kinderen die in het ziekenhuis in Hoorn worden geboren, toch in Purmerend als officiële geboorteplaats op te geven.
Bert Meulenberg diende in de vergadering van de gemeenteraad een motie van die strekking in. Volgens Stadspartij fractievoorzitter Bert Meulenberg kan de gemeente Purmerend op die manier ouders tegemoet komen als de bevalling plaatsvindt in het ziekenhuis in Hoorn. Door de fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis in Purmerend verhuizen de ziekenhuisbevallingen namelijk naar Hoorn.
Het krijgen van een kind is een emotionele gebeurtenis en het kiezen van een geboorteplaats voor ouders is dan ook een serieuze zaak. De geboorte in Hoorn heeft nu als nadeel voor Purmerendse ouders dat hun kind niet de eigen stad als geboorteplaats krijgt. Dat moet namelijk formeel in de daadwerkelijke geboorteplaats gebeuren. De Stadspartij wil dat het college onderzoekt of er mogelijkheden zijn om die ouders tegemoet te komen.
Volgens burgemeester Don Bijl zijn daar wettelijk gezien geen mogelijkheden voor. Het leek hem zinloos om tijd en energie in de kwestie te stoppen, omdat dat juridisch te ingewikkeld ligt. Ook veel andere fracties zien er geen heil in.
Dat ziet de Stadspartij, bij monde van Bert Meulenberg, duidelijk anders. Waar een wil is daar is een weg! Het is bovendien een zaak die niet op zichzelf staat in Nederland. Wie er de recente informatie op naslaat (google), leest dat het probleem met veel andere steden wordt gedeeld.

De Stadspartij Meulenberg komt dan ook de volgende maand dan ook met een nieuwe motie, om de zaak in elk geval bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te kaarten. Dit om erop aan te dringen dat de VNG er zich voor inspant dat de wettelijke mogelijkheden worden verruimd en dat ook aangifte kan worden gedaan in de woonplaats van de ouders.

Welzijn artikelen