HomeNieuwsWelzijnStadspartij wil meer toezicht op JOP Purmer-Noord

Stadspartij wil meer toezicht op JOP Purmer-Noord

mario hegger 2.jpgDe gemeente is niet van plan om het toezicht van de politie en van Streetcornerwork op de jongerenontmoetingsplek (JOP) in de Purmer-Noord te verscherpen. Dit blijkt uit vragen van fractielid Mario Hegger (Stadspartij, foto). De JOP in park De Uitvlugt, waar veel jongeren samenkomen, is voor de buurt een doorn in het oog.

Een aantal weken geleden kreeg de Stadspartij een klacht binnen van een bewoner over de geluidsoverlast en onveilige situatie veroorzaakt door jongeren van de JOP Park De Uitvlugt. “Naar aanleiding van die klacht heb ik persoonlijk de JOP bezocht op een zaterdag,”zegt Hegger. “Ik heb daar met een groep jongeren gesproken. Van de stichting Streetcornerwork hadden zij nooit gehoord, laat staan ermee gesproken. De politie stuurt ze alleen maar weg, terwijl zij, volgens een eigen verklaring, alleen maar met elkaar staan te praten. Ik constateerde dat enkele jongens bezig waren met treiteren van sporters op het Golfterrein, omdat zij bezig waren met het gooien van golfballen die zij eerder van het terrein hebben weggenomen.”

Jeugdnetwerkoverleg

Hegger heeft telefonisch contact gezocht met Streetcornerwork. “Die is, naar aanleiding van mijn verslag, juist in het weekend op bezoek gegaan bij deze jongeren en heeft nu contact met deze groep,” vervolgt Hegger. “Volgens zijn verklaring wordt de groep nu ook besproken in het Jeugdnetwerkoverleg (JNO) Purmer-Noord. Ik heb met de bewoner de afspraak gemaakt dat de communicatie tussen hem en de andere partijen zoals politie en Streetcornerwork moet verbeteren.”

Eerder stelde de Stadspartij dit probleem dit probleem al aan de kaak. Hegger stelt opnieuw aanvullende vragen omdat hij vindt dat er duidelijk toezicht en handhaving moet zijn bij een JOP. “Er moet een aanbod van activiteiten en – indien noodzakelijk – hulp aanwezig zijn, zodat de overlast sterk wordt verminderd of zelfs weggenomen wordt, waardoor het voor de omwonenden prettiger wonen is. Ik was al verbaasd dat Streetcornerwork niet werkzaam is in de weekenden.” De Stadspartij roept de omwonenden die overlast ondervinden van de jongerenontmoetingsplek op te klagen bij de politie, bij Streetcornerwork en bij de wijkmanager. “Anders neemt de wethouder de problematiek niet serieus,” aldus Hegger.

Brandstichting, graffiti en vernieling

De Stadspartij is van mening dat de overlast alleen maar is toegenomen. Vanuit eigen observatie door de partij is geconstateerd dat een verkeersbord meerdere malen uit de grond  is gerukt, Verkeer op de Westerweg wordt gehinderd, met name fietsers. De golfsporters worden gehinderd en uitgescholden, graffiti is aangebracht op brugleuningen en er wordt hard rondgereden met bromfietsen. Er is zelfs sprake van brandstichting van de prullenbak. Ook is er hinder door vervuiling van de omgeving, vernieling van groen en geluidsoverlast van hard geschreeuw en schelden naar elkaar. De politie heeft haar handen er vol aan.

“Welke verantwoordelijkheid neemt de wethouder nu om de woonomgeving te beschermen tegen overlast?” vraagt Hegger zich af. “Streetcornerwork kan niet ingezet worden als politie, maar heeft vermoedelijk te weinig tijd om de groep op een goede en adequate wijze te begeleiden. In het hele verhaal komt het jongerenwerk niet voor. Hoe denkt de wethouder de overlast tegen te gaan?” Volgens de Stadspartij gaat het niet lukken als op dezelfde weg wordt doorgegaan. “Op dit moment is er maar één oplossing en dat is rust voor de woonomgeving. Zo als het nu gaat worden omwonenden in de steek gelaten en dat mag nooit de bedoeling zijn.” De omwonenden houden momenteel een dagboek bij betreffende de ontwikkelingen voor de burgemeester. “En wat gaat die ermee doen? Dat zal voorlopig nog een vraag blijven. De bewoners zelf weten het niet meer en zijn ten einde raad.” De Stadspartij was al tegen het plaatsen van een JOP zonder daar een goede aanpak en begeleiding op te hebben. Dat kost tijd en energie en daar ontbreekt het nu juist aan. Dus de conclusie weg met de JOP en kom met een goede uitvoering van beleid en daar zit nu juist het probleem binnen de gemeente Purmerend.

Ontmoetingsplek

Volgens de gemeente gaat de medewerker van Streetcornerwork gemiddeld één keer langs de JOP. Daarnaast houdt de bewoner een logboek bij met klachten over overlast, die begin april vergeleken zal worden. De gemeente wil vooralsnog geen activiteiten organiseren bij de JOP, omdat zij de plek primair ziet als ontmoetingsplek. De Stadspartij is niet tegen hangjongeren en wil de jongeren dan ook niet criminaliseren. “Iedereen verdient zijn plek in het park.” Wel vindt de Stadspartij dat de jongeren ‘s avonds uur rekening moeten houden met de omwonenden. Een organisatie als Streetcornerwork moet hier voor zorgen. Hegger vindt het dan ook vreemd dat bij de JOP een bord staat dat de jongeren tot 22:00 voor geluidsoverlast mogen zorgen.

ZIE OOK:

Welzijn artikelen