HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij wil meer geld voor wijken

Stadspartij wil meer geld voor wijken

overlanderstraat.jpgDe Stadspartij heeft meer geld gevraagd voor de uitvoering van de wijkontwikkelingsplannen. Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) trok de Stadspartij de conclusie dat voor een goede uitvoering van de plannen voor de ontwikkeling van de Purmer-Noord veel meer geld nodig is dan tot nu toe is vrijgemaakt.

Het college van B&W hoopt met zogenoemde wijkontwikkelingsplannen de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Het plan dat op het punt staan uitgevoerd te worden is het opwaarderen van de Purmer-Noord en dan specifiek de Overlanderstraat, tussen het Gildeplein en het Tilburyplein. Voor deze wijk is ongeveer 1,2 miljoen euro uitgetrokken. "Helaas gaat het hier alleen om onderhoud en niet om structurele verbeteringen," reageert Mario Hegger (Stadspartij, foto onder). "Dit had al jaren eerder kunnen gebeuren, maar in heel Purmerend is geen onderhoudsplan."

"College luistert niet"

Hegger vindt dat de bewoners van de Purmer-Noord niet goed bij de plannen zijn betrokken. "Het college luistert niet naar de bewoners. De gemeente roept dat er plannen gemaakt moeten worden, maar vervolgens zegt ze dat er geen geld voor is." De Stadspartij opperde in de commissievergadering het plan voor het aanleggen van zogenoemde flex-drempels in de Overlanderstraat om de straat veiliger te maken. "Van deze drempels hebben de hulpdiensten en de bussen geen last, maar personenauto’s en scooters zullen hun snelheid aan moeten passen. De Stadspartij ziet graag vier van deze drempels in de Overlanderstraat geplaatst. Het hele project kost ongeveer 90.000 euro, een bedrag dat prima in het budget van 1,2 miljoen euro van het wijkontwikkelingsplan zou passen." Het college heeft tot nu toe nog niet gereageerd op het plan voor flex-dempels. Naast de Stadspartij konden de oppositiepartijen SP, AOV en GroenLinks zich ook niet vinden in de zuinige plannen van het college.

Onderhoudsplannen

mario hegger.jpgDe Stadspartij vind het jammer dat de Overlanderstraat niet goed aangepakt kan worden. "Het college van B&W heeft nu het plan om de Overlanderstraat te gaan opfleuren en ook de trottoirs worden verbeterd. Dit zijn dus geen nieuwe plannen, maar onderhoudsplannen. Het college heeft al in 2004 de bewoners te kennen gegeven te willen investeren in de Purmer-Noord en heeft hele mooie plannen geschreven. Vervolgens wordt er gezegd dat er bijna geen geld is en worden alle mooie plannen weer van tafel geveegd." De Stadspartij vindt dat Wijkontwikkelingsplannen alleen gemaakt moeten worden als er voldoende geld voor beschikbaar wordt gesteld. "Als er geen geld is voor ontwikkeling, moet het kleine beetje geld gestoken worden in onderhoud van de wijken. De planmakerij van het college heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Want bij elk verbeteringsplan is gezegd dat het wordt verwerkt in het  wijkontwikkelingsplan, wat achteraf dus niet zo blijkt te zijn.  Het is beter om met kleine projecten te werken per straat of per buurt, zoals het project ‘Make the Purmer-Noord  beautiful’, waar de wijkmanager in overleg met de bewoners het groen en de speeltoestellen in de eigen straat aanpakt," aldus Hegger.

ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen