HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadspartij wil geen belastingverhogingen in 2010

Stadspartij wil geen belastingverhogingen in 2010

ernst ankersmit.jpgDe Stadspartij wil er alles aan doen om de gemeentelijke belastingen voor alle Purmerenders niet te verhogen. Nu de gemeente Purmerend in financieel zwaar weer zit, wil het college van B&W de lasten voor de burgers flink verhogen en bezuinigen op allerlei voorzieningen in de stad.

In de begroting 2010-2013 die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld, wordt een lastenverzwaring aan de burgers opgelegd en wordt flink bezuinigd op cultuur. Dit nu al tot ergernis van de bedreigde culturele instellingen en de cultuurliefhebbers die met een waar e-mailbombardement de gemeenteraad op andere gedachten probeert te brengen.

Stadsverwarming
"Bij de jaarlijkse begroting is normaal een vrije bestedingsruimte van 1 á 2 miljoen euro voor de gemeenteraad," zegt Stadspartij fractievoorzitter Ernst Ankersmit (foto). "Door alle financiële problemen waar de gemeente nu mee te maken heeft is deze ruimte er niet meer. Reëel is de ruimte om te schuiven in de huidige collegevoorstellen ongeveer een half miljoen euro." Veel geld wordt op dit moment gepompt in de noodlijdende Stadsverwarming, die op de rand van een faillissement staat. De verlaging van de uitkeringen van de rijksoverheid komt daar nog eens bij. Op termijn ziet die uitkering van de rijksoverheid er nog somberder uit.

Cultuur
"Volgens het huidige college van B&W moet de gemeente nu korten op vrijwel alle zaken waar juist geld bij moet. Vooral de culturele instellingen als poppodium P3, de Muziekschool Waterland, de musea en kunstencentrum Wherelant moeten het ontgelden van dit college. De afgelopen jaren heeft dit college vooral geïnvesteerd in prestigeprojecten, zoals een dure Koemarkt en een nog veel duurdere Melkwegbrug over het Noord-Hollands Kanaal. Daarnaast in een vuilophaalsysteem die de burgers in veel gevallen als een kwelling ervaren. Nu de financiële crisis binnen de gemeente acuut toeslaat, is het college niet meer in staat deze problemen op te lossen. Men gaat opmerkelijk genoeg ook met de prestigeprojecten op korte en langere termijn door alsof er niets aan de hand is. Het ziet er bovendien naar uit dat dit college van B&W alle problemen wil doorschuiven naar het nieuwe college dat rond april 2010 zal aantreden."

De Stadspartij heeft als sinds de jaren ‘90 gepleit om de Stadsverwarming te saneren. "Er is nooit naar ons geluisterd, want de Stadsverwarming draait nog steeds met verlies en de tekorten worden alleen maar erger," vervolgt Ankersmit. "Had de vette jaren gebruikt om orde op zaken te stellen, nu de magere jaren zijn aangebroken komt de klap dubbel hard aan. Het huidige college heeft totaal geen grip meer op de financiële bedrijfsvoering. Zonder staatsteun komt de gemeente er zonder een drastische lastenverzwaring voor de burgers niet meer uit.  Als er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college van B&W aantreedt, zal het dus flink puinruimen worden. Er zullen daarnaast nog wel meer lijken uit de kast komen de komende tijd. Leg dat alles straks maar eens uit aan de terecht boze burgers wat hier door achtereenvolgende colleges is aangericht", verzucht Ankersmit.

Oplossing
Voor 2010 zou de Stadspartij het liefste de directe lastenverzwaring voor de burgers willen afwenden. En voorts zien te redden wat er te redden valt. De meeste bezuinigingen op cultuur zijn pas in 2011 gepland. Als de Stadspartij na de verkiezingen in maart 2010 het voor het zeggen krijgt, zullen alle gemeentelijke bestedingen tegen het licht worden gehouden. "We willen van 2010 een overgangsjaar maken om op orde op zaken te stellen," stelt Ankersmit. "Regel voor regel zullen de begrotingsposten moeten worden doorgenomen en zo de begroting als het ware opnieuw worden opgebouwd." Voor de Stadspartij gelden daarbij geen heilige huisjes. "De geldverspilling aan allerlei hobby’s op korte en lange termijn zullen zoveel mogelijk worden beperkt, net als onnodige lastenverzwaring voor de burgers."

 ZIE OOK:

 

 

Algemeen Bestuur artikelen