HomeNieuwsSociale ZakenStadspartij wil gebruik van beschikbare gelden voor minima voor sport en cultuur...

Stadspartij wil gebruik van beschikbare gelden voor minima voor sport en cultuur stimuleren

 sport.jpgIn de raadsvergadering van donderdag 24 april 2008 wordt het: voorstel evaluatie inkomensondersteuning en participatie voor mensen met lage inkomens en aanvullende voorstellen 2008 en 2009 behandeld. In deze evaluatie is duidelijk naar voren gekomen dat het bereikt van de vooral de kinderen uit gezinnen met een te laag inkomen erg laag is. Een percentage van maar 19% van de kinderen die voor ondersteuning van sportieve of culturele activiteiten in aanmerking komen wordt maar bereikt. 

 

 

De vraag kan dan ook gesteld worden: hoe doen die andere ouders dit financieel of kunnen deze kinderen geen sport beoefenen en zijn zij dus juist geen lid van een sportvereniging? Er wordt in het stuk niet aangegeven waar dit aan ligt. Wel wordt er gewerkt aan een beter bereik van de doelgroep. Om deze gezinnen te ondersteunen zijn er mogelijkheden om per kind een vergoeding van 230 euro per kind per jaar uit te keren als er kosten zijn gemaakt voor sportieve of culturele activiteiten. Dit bedrag was 115 euro.

Fractielid Mario Hegger (Stadspartij, foto) heeft de Sportraad op deze inkomensondersteuning geattendeerd en verzocht om de verenigingen daar op te wijzen en dit bekend te laten maken bij hun leden die onder de regeling zouden kunnen vallen. Hegger merkte op mario hegger.jpgdat hij zich hierbij kan voorstellen dat verenigingen in hun ledenbestand gezinnen hebben die problemen hebben met het betalen van de contributie en sportkleding. Verder zijn er gezinnen die niet onder de 120%-grens van het minimabestaan vallen, maar wel door problemen in de schulden zijn geraakt en de kinderen daardoor niet kunnen sporten.

In de evaluatie staat vermeld dat het wellicht een aanbeveling is om aansluiting te zoeken bij het zogenoemde Jeugdsportfonds. Dit is trouwens al een eerder wijzingvoorstel van de Stadspartij bij de begroting voor 2006. Een voorstel dat toen met aandrang van de wethouder niet door de meerderheid van de Raad werd ondersteund. Het doet de Stadspartij daarom wel goed te constateren dat in het stuk het Jeugdsportfonds als positieve mogelijkheid nu toch onderzocht dient te worden.

Verder stelde Hegger voor om de 55+-ers meer financieel te ondersteunen daar waar de GALM-gelden ophouden en Gymnet het overneemt. De kosten van die overstap zouden zeker niet hoger mogen zijn en de minima zouden in ieder geval een vergoeding moeten krijgen. Het voorstel van Mario Hegger is meegenomen in het raadsvoorstel. Hopelijk gaat de raad ermee akkoord.

Sociale Zaken artikelen