Algemeen Bestuur
Home Nieuws Algemeen Bestuur Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

bertmeulenberg
Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij zullen ons in 2020, net zoals voorheen, volledig inzetten voor de belangen van onze inwoners.
Deze week zijn de beraadslagingen en de besluitvormingen in de raad na een korte onderbreking weer gestart.
Ook in 2020 komen er weer veel belangrijke onderwerpen op de agenda waarover ingrijpende besluiten moeten worden genomen. Met name de woningbouw en het verlagen van de lange wachtlijsten heeft onze zorg blijft dan ook onze aandacht houden.
Maar ook de andere belangrijke onderwerpen blijven wij, zoals u van ons gewend bent, op inhoud beoordelen. In januari staat de nota dierenwelzijn op de agenda, de Stadspartij zal deze nota kritisch beoordelen. Ook verwachten wij in het eerste kwartaal dat de besluitvorming over een hotel in de kom A7 zal gaan plaatsvinden, het zal u niet verrassen dat wij daar voorstander van zijn.
Daarnaast komt de fusie van Beemster en Purmerend steeds dichterbij.
Kortom het wordt een interessant en verwachtingsvol politiek jaar.
Bert Meulenberg, fractievoorzitter Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen

Begroting Purmerend 2021-2024 vastgesteld

Hieronder alle besluiten die tijdens deze begrotingsraad zijn genomen. De programmabegroting 2021-2024 is vastgesteld door de meerderheid van de raad. Daarmee is ook ingestemd met...

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij...

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst.  In de 2de eeuw n. Chr....

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben...

Bloemen voor Purmerenders van de Stadspartij

Al enige weken brengen actieve leden van de Stadspartij een bloemetje aan inwoners en ondernemers in Purmerend om ze...

Vlaggen op 5 mei in de Peperstraat

Het 4 en 5 mei Comité Purmerend en de gemeente hebben samen met de winkeliers van de Peperstraat het...

4 mei herdenken we thuis via RTV Purmerend. Ook Beemster biedt een alternatief.

Dit jaar gaan ze niet door: de traditionele stille tocht en de herdenkingsbijeenkomsten op de Kaasmarkt en in de...

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft het richting...