HomeNieuwsVerkeer en VervoerStadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Overlanderstraat
foto Stadspartij

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid remmende maatregelen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Beide straten zijn belangrijke verkeersaders in de Purmer Noord, daarnaast rijdt de bus er doorheen. Fietsers waaronder schoolgaande kinderen maken ook veel gebruik van deze straten.

Over deze situatie is in het verleden overleg geweest tussen de gemeente en de inwoners in deze wijk. Dat heeft tot nut toe niet tot het gewenste resultaat geleid.
De Stadspartij zal daarom bij de behandeling van de begroting voor 2021 een voorstel indienen om nu snel een oplossing voor het gesignaleerde probleem te bieden. Installeren van flexdrempels zouden hiertoe uitkomst kunnen bieden. Deze hebben bewezen doeltreffend te zijn en zijn voor het openbaar vervoer een aanvaardbare oplossing.

Het is wenselijk dat het college met de bewoners snel in overleg gaat om de gewenste remmende maatregelen en de plak waar ze geplaatst worden vast te stellen en uit te voeren.

Dekking voor deze maatregel kan worden gevonden in door de vervoersregio hiervoor beschikbaar gestelde gelden. In het uiterste geval kan het maken van een plan in 2021 met uitvoering in 2022 uitkomst beiden.

 

Verkeer en Vervoer artikelen