Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Overlanderstraat
foto Stadspartij

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid remmende maatregelen moeten worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Beide straten zijn belangrijke verkeersaders in de Purmer Noord, daarnaast rijdt de bus er doorheen. Fietsers waaronder schoolgaande kinderen maken ook veel gebruik van deze straten.

Over deze situatie is in het verleden overleg geweest tussen de gemeente en de inwoners in deze wijk. Dat heeft tot nut toe niet tot het gewenste resultaat geleid.
De Stadspartij zal daarom bij de behandeling van de begroting voor 2021 een voorstel indienen om nu snel een oplossing voor het gesignaleerde probleem te bieden. Installeren van flexdrempels zouden hiertoe uitkomst kunnen bieden. Deze hebben bewezen doeltreffend te zijn en zijn voor het openbaar vervoer een aanvaardbare oplossing.

Het is wenselijk dat het college met de bewoners snel in overleg gaat om de gewenste remmende maatregelen en de plak waar ze geplaatst worden vast te stellen en uit te voeren.

Dekking voor deze maatregel kan worden gevonden in door de vervoersregio hiervoor beschikbaar gestelde gelden. In het uiterste geval kan het maken van een plan in 2021 met uitvoering in 2022 uitkomst beiden.

 

Verkeer en Vervoer artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...