HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadspartij spreekt zich uit tijdens begrotingsbehandeling 2013

Stadspartij spreekt zich uit tijdens begrotingsbehandeling 2013

Mario-2010-poster
In de vergadering van de gemeenteraad van 7 en 8 november is de begroting voor 2013 en verder besproken. Traditioneel begint dit overleg met een algemene beschouwing van de situatie. Mario Hegger, fractievoorzitter van de Stadspartij, sprak hierbij het volgende uit.
.

Samenwerking is de kracht in crisistijd

De economische crisis gaat nog steeds door en het is voor de Purmerenders maar weer afwachten wat het kabinet Rutte/Asscher voor bezuinigingen gaat doorvoeren. Op dit moment belooft het niet veel goeds en wordt de werkende met een middeninkomen extra aangeslagen. De koopkracht  zal flink onder druk komen te staan.
In het verkiezingsprogramma  van de Stadspartij voor deze periode, heb ik al aangegeven dat wij ook zagen aankomen dat aan bezuinigen niet valt te ontkomen. De Stadspartij is zich bewust dat ondanks de economische crisis het van  belang is om elkaar te ondersteunen. Daardoor  is de samenwerking met de Purmerenders voor de Stadspartij van groot belang. Wij willen graag weten hoe de bewoners in Purmerend over hun wijk en de voorzieningen denken.
Waar lopen zij tegenaan en welke zaken kunnen bewoners zelf ook of mede organiseren om het leven in Purmerend aangenaam te maken. Om dit te bereiken gaat de fractie van de Stadspartij regelmatig op bezoek in de wijken om te schouwen en daaropvolgend een wijklunch te organiseren om zo het gesprek aan te gaan en vragen te kunnen beantwoorden. De Stadspartij vind dat je moet werken vanuit de bewoners.  Dit vind je dan weer terug in het werken van Buiten naar Binnen.

Twee richtingsverkeer

Door op deze manier te werken, is gebleken dat de raad een goede beslissing kon nemen om het tweerichtingsverkeer in de binnenstad te herstellen. Nu kan per onderdeel worden bekeken hoe de veiligheid van het verkeer beter gewaarborgd kan worden. Dit zal voor de Stadspartij inhouden dat niet de gehele ring wordt aangepast en vernieuwd.

Ook het bezuinigen met beleid, om 1,2 miljoen op subsidies te bezuinigen, is hier een goed voorbeeld van. Het college heeft dit geheel over gelaten aan de organisaties zelf…… en dat is gelukt. De Stadspartij wil de instellingen complimenteren met het behaalde resultaat.

Baanstede

De sociale werkvoorziening Baanstede is voor de Stadspartij een belangrijke organisatie voor een kwetsbare groep mensen die met veel inzet hun bijdrage aan de samenleving proberen in te vullen. De Stadspartij  steunt het bestuur van Baanstede in de herstructurering. Dit heeft tot doel om zoveel mogelijk werknemers buiten de sociale werkinstelling aan het werk te krijgen. Doen we dat niet dan lopen de tekorten op,  die we als gemeente niet kunnen betalen.
Elders zijn de ervaringen heel positief. Voor de Stadspartij is het wel belangrijk dat er niemand buiten de boot valt.

Sporthal

De Stadspartij vind de sport in Purmerend zeer belangrijk voor ontspanning, gezondheid en ontmoeting. Het maakt een stad levendig en door sport ontstaan er verbindingen. Dan moet het niet zo zijn dat bewoners verplicht zijn om buiten de stad te sporten wegens tekort aan accommodaties. Daarom is de Stadspartij vanaf het begin al voorstander geweest van een zo groot mogelijke sporthal zoals die nu ook met algemene stemmen in de raad is aangenomen. De multifunctionele sporthal moet in samenwerking met de sportverenigingen en de PSG tot stand gebracht worden. Als het mogelijk is zal het complex door Purmerendse bedrijven worden gebouwd. De exploitatie blijft wat de Stadspartij betreft in handen van Spurd.

overlast

Vanuit de wijklunch komt het steeds weer naar voren dat bewoners klagen over overlast en criminaliteit in hun wijk.  Bewoners willen zich graag serieus genomen voelen als zij melding doen van overlast of strafbare feiten. Om de overlast een halt toe te roepen is het team buurttoezicht actief en zijn er al goede ervaringen in de Purmer Noord te melden. Het team zal alle ondersteuning van gemeente en politie moeten krijgen om de bewoners ten diensten te zijn waardoor een goede samenwerking gestalte kan krijgen.

De Stadspartij gaat er vanuit dat het live uitkijken via camera’s op de Koemarkt snel een feit zal zijn. Het steeds weer terugkerend geweld op de Koemarkt baart de stadspartij veel zorgen. Door live uit te kijken wordt de kans op slachtoffers van geweld verkleind en de pakkans vergroot.

De toezicht op de drank en horecawet komt in handen van de Gemeente. De Stadspartij vind strenge en rechtvaardige handhaving op zijn plaats. Ook preventief beleid is belangrijk om het drankmisbruik tegen te gaan.  De Stadspartij doet hierbij een oproep aan de horeca en het college om met elkaar in discussie te gaan over de manier van drankverkoop en de sluitingstijd. Wat de Stadspartij betreft mag het worden vervroegd. Nu gaat men pas laat op de avond stappen waardoor er vroeg in de avond in het uitgaansgebied niets valt te beleven. Het zal ook zijn positieve uitwerking hebben op het verminderen van het aantal incidenten.  In andere gemeenten in Noord Holland zijn de ervaringen positief.

Luilak

De Stadspartij gaat er vanuit dat jongeren met ondersteuning van een commercieel bedrijf kans zien om Luilak Dance Event in het Leeghwaterpark voort te zetten. Hiervoor is nog 5.000 euro subsidie ter beschikking. 

Winkelsluitingswet

Door het verminderen van de koopkracht is het juist nu voor ondernemers belangrijk dat zij de bewoners van Purmerend en de Regio, hun EURO  uit laten geven in Purmerend. Een goed middel hiervoor is vaker open gaan op de zondag. Daarom willen wij de ondernemers zelf laten bepalen op welke zondag zij open willen zijn. Wij vragen het college om de sluitingswet op zondag te laten vervallen en snel met een voorstel te komen.

We moeten gezamenlijk de crisis door en daar is de inzet van  iedereen bij nodig.

Algemeen Bestuur artikelen