HomeNieuwsVeiligheidStadspartij: "Kwaliteit brandweer te laag"

Stadspartij: “Kwaliteit brandweer te laag”

ruijs.jpgHet huidige tarief voor de regionale brandweer bedraagt 9,20 euro per inwoner. De brandweer heeft voorgesteld om er 2,52 euro per inwoner meer bij hebben. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner van Purmerend uitkomt op 11,72 euro. Alle negen aangesloten gemeenten in Zaanstreek en Waterland wordt om een verhoging van zo’n 25% gevraagd. Volgens brandweercommandant Gerrie Ruijs (foto) van de regionale brandweer is de verhoging toe te schrijven aan reorganisatieperikelen en tekortschietende kwaliteit. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat het niveau van een kwalitatief goede rampenaanpak gehaald zal kunnen worden. Dat liet brandweercommandant Gerrie Ruijs in een informatiebijeenkomst op 27 november jl. in Purmerend weten.

 

 

Doordat er veel tijd en inspanning in de ‘ontvlechting’ van het korps Zaanstreek-Waterland ging zitten, schoot de kwaliteit erbij in. Terwijl de op handen zijnde nieuwe Wet Veiligheidsregio’s juist draait om kwaliteitsverbetering. De gemeenteraad van Purmerend heeft inmiddels ingestemd met deze verhoging. Maar wat steekt er nog meer achter dat kwaliteitstekort en wat kunnen we dus nog meer verwachten?


De Leidraad Maatramp geeft aan welke reele gevaren, uitgewerkt voor achttien ramptypen, de regio Zaanstreek Waterland loopt. Gebleken is dat de regio hoog ‘scoort’ op de volgende ramptypen:

  • luchtvaartongeval;
  • ongeval brandbare/explosieve stoffen;
  • ongeval giftige stoffen;
  • ongeval radioactieve stof;
  • overstroming.

Risico’s

De regio Zaanstreek-Waterland is immers een gebied dat van oudsher veel industriële bedrijvigheid kent en daarbij ook veel combinaties van woon- en werkgebieden. Verder ligt de regio onder een aanvliegroute van de luchthaven Schiphol. Ook transporten brengen risico’s met zich mee: er lopen snelwegen door het gebied (A7 en A8), grote vaarwegen (Noordzeekanaal, Zaan, Noordhollands Kanaal) en spoorlijnen.

Iedere mogelijke ramp heeft zo zijn eigen kengetallen waar de hulpdiensten mee geconfronteerd worden (bijvoorbeeld aantallen slachtoffers – doden, gewonden – materiele schade, besmette personen, vuurfront, ordeverstoorders, verkeersknelpunten, bellers voor verwanteninformatie enzovoort). Deze score varieert van 1 tot 5 (weinig hulpvraag tot erg veel hulpvraag). Voor de regio Zaanstreek Waterland behoort de vastgestelde hulpvraag (c.q. te leveren hulpaanbod) tot de hoogste categorie (score 5).

 

Giftige stoffen en overstromingen

Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer heeft besloten om de gemeentebesturen (van Zaanstad, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Waterland, Beemster, Zeevang, Edam/Volendam en Landsmeer) voor te stellen het niveau van de voorbereiding van de rampbestrijding in het bijzonder te richten op de aanpak van ongevallen met giftige stoffen en overstroming. De regionaal commandant brandweer -Gerrie Ruijs- is met de coördinatie hiervan belast. Het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Zaanstreek-Waterland 2006-2008, vormt hierbij de leidraad.

 

De kwaliteit van de regionale brandweer is op dit moment laag. Deze zit nog onder het niveau voor de aanpak van de lichtste rampenaanpak (lager dan 1 dus). Het plan is dan ook om zo snel mogelijk deze drempelscore te gaan halen. Hiervoor is het bedrag van 11,72 euro per inwoner gevraagd. De ambitie blijft natuurlijk het uiteindelijk halen van een dikke voldoende waar het gaat om het kunnen bieden van het gewenste hulpaanbod, maar of dit gaat lukken? Brandweercommandant heeft daar een hard hoofd in. Niet in het minst vanwege de bijna niet te ramen hoge kosten die ermee zijn gemoeid.

 

brandweer pend.jpg

 

 

 

Veiligheid artikelen