HomeNieuwsSociale ZakenStadspartij: “Meer handen aan het bed”

Stadspartij: “Meer handen aan het bed”

Tekstbord-stadspartij-maakt-verschil

De Stadspartij wil dat elke euro die aan zorg wordt uitgegeven ook daadwerkelijk terecht komt bij diegenen die deze zorg zo hard nodig hebben. Dat zegt lijsttrekker Mario Hegger van de Stadspartij. Door de op handen zijnde decentralisaties in de zorg krijgt de gemeente Purmerend de komende jaren er een hoop zorgtaken bij.

“De beschikbare gelden voor zorg volledig ten goede laten komen aan mensen die dit nodig hebben lijkt een open deur,” zegt Hegger, “maar toch komt veel geld niet terecht bij hen die de zorg nodig hebben. Veel geld gaat nu naar dure managementlagen en grote gebouwen.” De transities in de zorg zorgen ook direct voor een flinke bezuiniging op de zorg door het Rijk. “De Rijksbezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de ‘handen aan het bed’.”

Iedereen in Purmerend moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft

Door de bezuinigingen vanuit het Rijk moet er goed gekeken worden hoe ervoor gezorgd wordt dat iedere Purmerender de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit wil de Stadspartij onder andere gaan bereiken door de zorginstellingen beter te laten samenwerken.

In de toekomst moet voorkomen worden dat teveel zorgaanbieders dezelfde zorgtaken verrichten. “Nu zijn er soms teveel hulpverleners in één gezin bezig, wat zorgt voor overlap, onnodig hoge kosten en verwarring over wie nu eigenlijk wat doet. Het uitgangspunt moet zijn: ‘Eén gezin, één plan, één gezinscoach’. Er moet beter samengewerkt worden tussen de hulpverlenende instanties. Daarnaast moet goed gekeken worden per situatie naar wat men zelf nog kan er waar extra ondersteuning bij nodig is,” aldus Hegger.

Ook wil de Stadspartij inzetten op goed functionerende sociale wijkteams in elke wijk die signaleren en bewoners ondersteunen bij hulpvragen.

 

Lees meer over de zorgvisie van de Stadspartij in het verkiezingsprogramma 2014.

Sociale Zaken artikelen