HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij krijgt tegen weren onveiligheid en geuroverlast Kop van West gemeenteraad niet...

Stadspartij krijgt tegen weren onveiligheid en geuroverlast Kop van West gemeenteraad niet mee


Tijdens de vergadering van 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Purmerend ingestemd met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor de Kop van West.
De Stadspartij heeft geprobeerd onveilige en overlast gevende bedrijvigheid te weren. Helaas was de meerderheid van de gemeenteraad het niet met de Stadspartij eens.

De kop van West zal worden ingevuld met rond de 500 woningen. Aangevuld met bedrijven. Nieuw aan dit bestemmingsplan is het duidelijk van buiten naar binnen werken. Binnen de randvoorwaarden mogen bewoners en bedrijven zelf initiatieven tonen.

Voor de Stadspartij was dit echter aanleiding om tijdens de vergadering een amendement in te dienen tot wijziging van de bedrijvenlijst. Zeker omdat in de Kop van West zowel wonen als bedrijvigheid hun plaats zullen krijgen is het aan de raad om te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en kritisch te kijken naar de bedrijven die zich mogen vestigingen.

De Stadspartij is van mening dat in dit gebied de vestiging van een vuurwerkopslag van 10.000 kg niet gewenst is net zo min als cacao verwerkende industrie die veelal zorgt voor geuroverlast. Deze bedrijven passen beter op een bedrijventerrein zoals de Baanstede.

Helaas kreeg dit Amendement te weinig steun en hebben wij ons standpunt neergelegd in een stemverklaring. Wat ons betreft een gemiste kans, wat de Stadspartij betreft vraagt een goede ruimtelijke ordening om maatwerk.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen