HomeNieuwsWelzijnStadspartij is voor overdekte skeelerbaan

Stadspartij is voor overdekte skeelerbaan

skeeler.jpg
‘Geef ons een dak’, klonk het in de raadszaal uit de kelen van tientallen leden vooral jeugdleden van de IJs- en Skeelerclub Purmerend. Ze waren naar de raadzaal in het stadhuis gekomen om de inspreker van de club te steunen die pleitte voor een overkapte 200 meter skatebaan op het binnenterrein van de 400 meterbaan aan het Trimpad.Het college heeft in de kadernota (de basis voor de begroting), de overkapte baan er niet in opgenomen. Terwijl het plan wel in de Sportnota staat. In opdracht van de gemeente is er ook een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

Bestuurslid Boy Cooper vond het jammer en onbegrijpelijk dat de skeelerpiste door het college met een ‘oneliner’ wordt afgedaan. ,,Het is een unieke mogelijkheid om topsport in Purmerend te faciliteren. Ook de KNSB beveelt het aan. Purmerend kan ermee uitgroeien tot het speedskate centrum van Europa. Skaten is een snelgroeiende sport en krijgt waarschijnlijk zeer spoedig de Olympische status. Dat zal nog meer beoefenaars tot gevolg hebben. Na de voetbalverenigingen zijn wij nu al de grootste sportvereniging van Purmerend. En we hebben hiermee topsport binnen handbereik.”

De Stadspartij constateert dat de collegepartijen PvdA, CDA en VVD primair kiezen voor het vergroten en verplaatsen van de Purmaryn. Daar gaat heel veel van de beschikbare financiële middelen aan op.
Eenzijdig en in alle stilte heeft het college, met de stille steun van PvdA, VVD en CDA naar nu blijkt, de Sportnota wat ambitie betreft naar beneden bijgesteld.
Aan alle in de Sportnota genoemde projecten en dus de ambities is of iets afgeknabbeld of ze zijn zelfs geschrapt.
De Stadspartij kiest, in tegenstelling tot de collegepartijen, niet voor het vergroten en het verplaatsen van de Purmaryn.

Voor het geld dat daarmee gemoeid is kunnen alle in de Sportnota genoemde  ambities en projecten makkelijk gefinancierd worden. In tegenstelling tot PvdA, VVD en CDA, die met het college van mening zijn dat een investering in de overkapping qua potentiële gebruikers niet te rechtvaardigen is, kiest de Stadspartij dus juist wel voor de overkapping van de skeelerpiste. Daarmee blijk gevend goed te hebben geluisterd naar naar de pleitbezorgers, waaronder de KNSB, voor de overkapte skeelerpiste.
Er blijft zelfs als alle projecten in de Sportnota worden uitgevoerd overeenkomstig de met de gemeenteraad afgesproken ambitie, nog geld genoeg over om ook op het gebied van cultuur meer te doen dan nu wordt voorgesteld.

Ook in een brief van de Sportraad wordt over de desastreuze plannen van het college en de collegepartijen de zweep gelegd.

Welzijn artikelen