HomeNieuwsPartij NieuwsStadspartij in gesprek met bewoners Gors

Stadspartij in gesprek met bewoners Gors

Bladmoshof-Moerasvaren

De fractieleden van de Stadspartij hebben zaterdag 31 maart jl. een bezoek gebracht aan de wijk De Gors. Bewoners konden in De Hoekstee aan het Beatrixplein, onder het genot van een broodje en een kopje koffie, in gesprek gaan met de wethouder, raadsleden en commissieleden over de wijk.

Enkele bewoners hadden klachten over de wijk, bijvoorbeeld over geluidsoverlast tot laat op de avond op de trapveldjes, basketbalveldjes en bij de skateboardbaan.  Maar ook over de toename van het zwerfvuil en overlast van hondenpoep, over het onderhoud van het groen en over de klachtafhandeling door de gemeente.

Weten wat er speelt

De Stadspartij vindt het belangrijk om regelmatig met de wijkbewoners in gesprek te gaan om te weten wat er allemaal speelt en om een luisterend oor te bieden. “Wij bekijken samen met bewoners wat er aan de problemen gedaan kan worden,” zegt fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij. “Bewoners zijn zich ook steeds meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en proberen die steeds meer te nemen, maar wel met ondersteuning van de gemeente en van andere organisaties.”

Wijkschouwen

De Stadspartij houdt regelmatig wijkschouwen in de wijken. Overlast van bijvoorbeeld hangjeugd zal binnenkort aangepakt worden door de nieuwe teams buurttoezicht. “De teams buurttoezicht spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van de buurt. De teams bestaan niet alleen uit toezichthouders en politie, maar ook uit andere organisaties.

Purmer-Zuid

De Stadspartij bezocht vorig jaar al de wijken Wheermolen en Overwhere. In juni van dit jaar zal de fractie van de Stadspartij de Purmer-Zuid bezoeken. Daarna zullen ook de andere wijken aangedaan worden.

Partijnieuws artikelen