HomeNieuwsWelzijnStadspartij-BPP stelt vragen over zorgen locatie kinderkermis ’t Landje en eindtijden  Beemster...

Stadspartij-BPP stelt vragen over zorgen locatie kinderkermis ’t Landje en eindtijden  Beemster Feestweek 2024


Al vele jaren organiseert Stichting Beemster Gemeenschap zeer succesvol de Beemster Feestweek. Ook ondanks de toenemende eisen en regelgeving blijft deze jaarlijks een zeer gewaardeerd evenement neerzetten. Tijdens de jaarvergadering van Beemster Gemeenschap werden de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken voor de organisatie van de editie van 2024. Hieruit bleek dat er aantal flinke zorgen leven, inzake sluitingstijden en onder andere de traditionele locatie van de kinderkermis op ’t Landje.

In de vergunningsaanvraag voor dit jaar is  uitgegaan van de eindtijden van voorgaande edities, waarmee de drukte altijd werd gespreid. Echter nu heeft de gemeente aan de organisatie laten weten de eindtijden te willen vervroegen, mede uit veiligheidsoverwegingen en vergroting van het draagvlak.

Bovendien is Stichting Beemster Gemeenschap medegedeeld dat op ’t Landje geen activiteiten mogen meer plaatsvinden, omdat de ondergrond te gevoelig is voor attracties en andere zware voorzieningen en dit risico’s geeft voor de bomen op deze locatie.

Door schriftelijke vragen Van raadslid Melvin Smid aan het college vraagt Stadspartij – Beemster Polder Partij of en hoe de communicatie tussen college en Stichting Beemster Gemeenschap hierover is gevoerd.

Op welke gronden zijn de veiligheidsoverwegingen en draagvlakvergroting dit jaar anders dan voorgaande edities, waardoor de gemeente de gebruikelijke eindtijden dit jaar wil vervroegen en compacter wil maken? Is het college van mening dat de voorheen gebruikte eindtijden zorgden voor een goed functionerende spreiding van de drukte? Zo nee, is dit in voorgaande jaren besproken met de organisatie en zijn daar destijds afspraken over gemaakt?

Wat is er veranderd aan de staat van ’t Landje en de daarop staande bomen, in vergelijking met vorig jaar en voorgaande jaren? Is er in de evaluatie van 2023reeds met Stichting Beemster Gemeenschap gesproken om deze locatie niet meer te gebruiken?

Zijn er alsnog (alternatieve) mogelijkheden om ’t Landje te betrekken bij de Beemster Feestweek? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?

Welzijn artikelen