HomeNieuwsAlgemeen BestuurSTADSPARTIJ-BEEMSTER POLDER PARTIJ MAAKT HET VERSCHIL

STADSPARTIJ-BEEMSTER POLDER PARTIJ MAAKT HET VERSCHIL

Tekstbord-stadspartij-maakt-verschil
Het gaat om wat we doen! Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster in de nieuwe gemeente Purmerend.
Evenals de voorgaande jaren beloven wij – Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij- dat we nu als één partij de komende jaren gewoon doorgaan met doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Bij onze besluitvorming staat het van buiten-naar-binnen werken voorop.

Met de komst in het verleden van Beemster Polder Partij (1974) en Stadspartij Purmerend (1993) hebben wij beloofd het verschil te maken. Stadspartij-Beemster Polder Partij blijft dit dan ook vanzelfsprekend doen zoals u van ons gewend bent, vooral zonder loze praatjes. Wij zeggen niet alleen dat we gemakkelijk benaderbaar zijn, maar zijn dat ook gewoon. Verder zou je kunnen zeggen dat wij de van buiten-naar-binnen politiek hebben uitgevonden en zo een praktisch gezicht en een naam hebben gegeven. Een vorm van burger participatie die dan ook onze dagelijkse zorg en bewaking nodig heeft, zoals wij geregeld constateren.

Bijeen brengen behoeften stad en platteland

In ons verkiezingsprogramma worden de culturen en behoeften van stad en platteland goed bij elkaar gebracht. Dit ook in de wetenschap dat anticiperen op de dynamiek van onze leefgemeenschap voortdurend moet plaatsvinden. Het besef dat Purmerend in reuzensprongen bezig is een middelgrote gemeente te worden met binnenkort meer dan 100.000 inwoners is daar een voorbeeld van. In ons verkiezingsprogramma vindt u onze visie, speerpunten. Verderop in het programma diepen wij onze ambities verder uit.

Gemeenschappelijk zorg voor wijk, dorp en stad inwoners

In de nieuwe gemeente Purmerend krijgen de inwoners van Beemster en Purmerend de gemeenschappelijke zorg over een groot beschermd landbouwgebied, een stad als groeikern en is het een gemeente met een regiofunctie. Dat vergt de benodigde dynamische en flexibele bestuurskracht. 

Het nieuwe Purmerend heeft de potentie om verder uit te groeien tot een sociaaleconomisch knooppunt in de regio met daarnaast een hoogwaardige (toeristische) verblijfsfunctie en productie van landbouwproducten. Het samengaan van Beemster en Purmerend biedt kansen. Voor Beemster komen er meer stedelijke faciliteiten en voorzieningen bij en voor Purmerend een groot landelijk gebied met bovendien twee werelderfgoederen. Voor dit landelijke gebied, is extra aandacht nodig. Een Portefeuille Agrarische Zaken achten we dan ook noodzakelijk, dit met het oog op de kernkwaliteiten en het economische belang van het gebied in goede banen te leiden.

Een fijne stad om te wonen is ons aller zorg

Voorop staat dat de inwoners van Purmerend zich thuis voelen in onze gemeente, wat zich uit in betrokkenheid in het samenleven op hetzelfde gemeentelijke grondgebied; samen doen waar de gemeenschap beter van wordt, mensen niet aan de kant blijven staan en mee kunnen doen, inzetten op woningbouw, gezondheid met o.a. gezondheidscentrum in Beemster,  veiligheid in stad en buurt, goed toegankelijke sociale zorg , werkgelegenheid, en gedifferentieerd onderwijs.
De zorg voor wijk of dorp is in de eerste plaats van de bewoners, laten we daar werk van blijven maken en trots op wezen. De vitale stad is ons aller zorg!

Dat betekent samengevat een ontwikkelingsvisie die zich kenmerkt door een gemeente waar: 

  • iedereen zich thuis voelt, 

  • met voldoende passende woningen voor de inwoners, 

  • met economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, 

  • het veilig wonen, werken, winkelen en verblijven is, 

  • de zorg is gericht op de behoefte van de inwoners,

  • recreatie, sport en ontspanningsmogelijkheden zijn,

  • gevarieerd onderwijs beschikbaar is ook in cultuureducatie,

  • met uitstekende infrastructuur van, naar en in de stad, 

  • duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn hoog op de agenda staan,

  • goed bestuur en communicatie gewoon zijn.

Met uw stem op Stadspartij-Beemster Polder Partij kunnen wij het verschil blijven maken!

Het programma kunt u door HIER te klikken op onze website lezen.

Algemeen Bestuur artikelen