HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSpelregelkaart Nekkerzoom ter inzage

Spelregelkaart Nekkerzoom ter inzage

Afbeeld: raadsstukken


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een concept van de spelregelkaart voor de Nekkerzoom ter inzage te leggen. De Nekkerzoom is het gebied tussen de Nekkerweg, de Volgerweg, de A7 en de Zuiddijk in Zuidoostbeemster. De spelregelkaart is één beknopt document, waarin de mogelijkheden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen te zien zijn. De concept spelregelkaart ligt van 9 oktober tot 20 november ter inzage en is te vinden op purmerend.nl/nekkerzoom.

De Nekkerzoom is een bijzonder gebied in de Beemster. Het gebied is kleinschaliger en dichter bebouwd dan andere delen van de Beemster. De Nekkerzoom was vroeger de plek waar tuinen en ‘buitens’ waren. In de Nekkerzoom is de afgelopen jaren veel gebouwd en veranderd. Die dynamiek past bij het bijzondere karakter van dit gebied in de Beemster. Omdat de huidige beleidsdocumenten waaraan de ruimtelijke plannen getoetst worden complex zijn is voor de Nekkerzoom deze spelregelkaart opgesteld.

Wat is een spelregelkaart?

Zoals de naam al aangeeft, bestaat de spelregelkaart uit een overzichtskaart van het gebied. Bij die kaart horen eenduidige spelregels. De kaart en de spelregels bepalen samen wat er wel en niet gebouwd of ingericht mag worden in de Nekkerzoom. De spelregelkaart is een verduidelijking van bestaand beleid.

Wethouder Verkroost is blij met de spelregelkaart: ‘De raad verzocht in december 2022 om op een heldere manier weer te geven wat er wel en niet mag in dit gebied. Met deze spelregelkaart doen we dat. Ons doel is daarbij om het unieke karakter van de Nekkerzoom te behouden en te versterken, zonder het gebied op slot te zetten. Daarom geven wij op kleine schaal ruimte aan omvormingen en kleine ontwikkeling op het gebied van wonen, werken of recreëren. De spelregelkaart brengt helder in beeld wat mogelijk is en vormt na vaststelling door de raad het document waaraan de gemeente toetst.’

Vervolg

Na de inspraakperiode van zes weken worden de reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt op de spelregelkaart. De uiteindelijke spelregelkaart Nekkerzoom wordt daarna samen met het eindverslag van de inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Lees Hier het memo van wethouder Pascal Verkroost met bijgevoegd de spelregelkaart

Ruimtelijke Ordening artikelen