HomeNieuwsWelzijnSluiten recreatiebad in het Leeghwaterbad op 23 februari 2024

Sluiten recreatiebad in het Leeghwaterbad op 23 februari 2024

Oorzaak sluiten is het overstelpende succes recreatiebad

foto Stadspartij-BPP


Wethouder Mario  Hegger heeft door middel van een memo de gemeenteraad geïnformeerd over het onlangs sluiten van het recreatiebad in het Leeghwaterbad. Alle overige activiteiten (doelgroepen, banenzwemmen en zwemles) anders dan in het recreatiebad hebben gewoon plaats kunnen vinden.

Op 22 februari zijn mensen over de sluiting geïnformeerd, via website, socials en -waar mogelijk- rechtstreeks contact. Ook was de webkassa gesloten, zodat bezoekers ook op die manier (konden) zien dat er tijdelijk geen toegang mogelijk was.

Sinds een aantal weken is sprake van een zeer sterk gestegen belangstelling voor recreatief bezoek aan het Leeghwaterbad. Dat leidt tot enkele honderden extra bezoekers bovenop de gebruikelijke aantallen.

Die extra populariteit en drukte heeft mogelijk te maken met een aantal zeer enthousiaste publicaties op TikTok, de voorjaarsvakantie en de recente aanpassing van speeltoestellen; we zien opvallend meer bezoek buiten de regio. Die drukte zorgde al voor parkeerproblemen; dat konden we met verkeerregelaars en het afzetten van de bermen verminderen.

Waarborgen waterkwaliteit

De reden waarom een tijdelijke sluiting van het recreatiebad nodig was heeft te maken met het waarborgen van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit in zwembaden is sinds 1-1-2024 geregeld in een normenstelsel binnen de omgevingswet, daarvoor onder de WHVBZ ook wel ‘zwemwaterwet’ genoemd.

Eén van de indicatoren voor de waterkwaliteit is het gehalte ‘gebonden Chloor’; hoe hoger dat gehalte hoe hoger de vervuilingsgraad van zwemwater. Zolang dat gehalte onder de norm blijft is er sprake van goed zwemwater. Een overschrijding van die norm is niet toegestaan.

Hoe meer mensen zich in een zwembad begeven, hoe groter de kans dat het gehalte aan gebonden chloor oploopt. De technische installaties van het zwembad corrigeren dat gehalte weer o.a. door –kort geschetst- het gebonden chloor weg te filteren. Echter; die installaties kennen een max capaciteit en kunnen een dergelijke grote hoeveelheid aan bezoek (en daarmee ‘vervuiling’ van het water niet compenseren.

Normoverschrijding

Op 22 februari werd duidelijk dat aan de hand van de gemeten waarden en de verwachtte bezoekersaantallen de vrijwel zekere verwachting was dat de norm overschreden zou gaan worden. Dat zou betekenen dat Spurd het weekend gedwongen zou worden het zwembad direct te moeten sluiten of dat bezoekers in water zwemmen dat niet voldoet aan de wettelijke normen. Om dat te voorkomen restte geen ander besluit dan 23 februari jl. het recreatiebad (en het recreatief zwemmen) te sluiten.

Die sluiting gaf de installaties de tijd om de waterkwaliteit zo te prepareren dat opvolgende weekend -met de verwachtte bezoekersaantallen- de bezoekers blijvend weer verwelkomt konden worden in water van goede kwaliteit.

Aanpassen installaties

Het is goed te weten dat de installaties aangepast worden aan de (scherpere) eisen van de omgevingswet. Eerder investeerde Spurd al in Ultra Violet (UV doodt een aantal mogelijke ziektekiemen en vermindert zo de behoefte aan chloor als defectans) en is er de ambitie om de huidige chloorinstallatie om te bouwen naar Zout-Elektrolyse. De verwachting is daarmee te blijven voldoen aan de (scherper gestelde) eisen voor goede zwemwaterkwaliteit.

Tot op heden waren er geen problemen met hoge bezoekersaantallen. Deze bijzondere piek zegt veel over de populariteit van het Leeghwaterbad. Dat is mooi én stelt Spurd tegelijkertijd voor uitdagingen. De genomen maatregel was voor nu nodig. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de installaties om te kunnen blijven voldoen aan de scherpere normen. We willen (blijvend) waarborgen dat bezoekers zich niet alleen vermaken, plezier beleven en bewegen maar dat ze dat kunnen doen in een schone omgeving.

Welzijn artikelen