Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Sinterklaas komt naar Purmerend!

Sinterklaas komt naar Purmerend!

sint2014
Sinterklaas in Wheermolen een vorige keer
foto Stadspartij

De Stichting Marktstad, zoals altijd de gastheer voor Sinterklaas, laat weten dat Sinterklaas dit jaar wel naar Purmerend komt.
Op zondag 15 november zal Sinterklaas zijn intocht maken, vergezeld van de nodige Pieten.

Vanwege het heersende virus zal de intocht dit jaar niet feestelijk per boot plaatsvinden.
In een oude cabriobus die de Sint wist te bemachtigen, maakt hij een rondrit door de wijken van Purmerend. Een aantal Smeerpieten wisten de motor van de bus weer aan de praat te krijgen zodat de kinderen in Purmerend hem met eigen ogen kunnen zien.

Met een route van 31 kilometer zal Sinterklaas door Purmerend rijden. De bus zal langzaam rijden en onderweg niet stoppen. Hopelijk kunnen veel kinderen hem zo toch zien en verwelkomen. Hoofdpiet en overige Pieten, waaronder de Smeerpieten ,voor noodgevallen als de motor hapert, zullen hem vergezellen.

De intocht is dit jaar anders dan anders. Om deze veilig door te kunnen laten gaan, heeft Sint overlegd met de veiligheidsregio. Samen met al deze mensen, van de politie, handhaving, brandweer, gemeente en GHOR, zijn de volgende regels bepaald voor de bezoekers van de intocht:

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve huishoudens)!

  • Men gaat niet in groepen bij elkaar staan!

  • Er mag geen optocht ontstaan door meefietsende of -rijdende voertuigen!

Programma en route

Begin november presenteert de Stichting Purmerend Marktstad de route met een tijdschema van waar de Sint op welk tijdstip verwacht langs te rijden. Hoewel wordt gehoopt op een mooie intocht, zou het kunnen dat deze alternatieve intocht moet worden aangepast of zelfs afgezegd als gevolg van eventueel nieuwe coronamaatregelen.

De Stichting Purmerend Marktstad rekent erop dat iedereen zich aan de regels houdt bij het doorgaan van het
evenement en zal daarop toezien en waar nodig bijsturen in samenspraak met handhaving.

Welzijn artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...