HomeNieuwsSociale ZakenSchuldsanering kan soms flink tegenvallen

Schuldsanering kan soms flink tegenvallen

geld (2).jpg Mensen die deelnemen aan een traject
om van hun schulden af te komen, kunnen voor een onplezierige verrassing komen te staan. 
 

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) regelt dat mensen met hoge schulden aan een traject kunnen deelnemen om uit hun penibele financiële situatie te komen. Een aantal Sociaal Raadslieden meldt echter dat toeslagschulden, zoals de huur- en zorgtoeslag, van voor het WNSP-traject later alsnog worden verrekend.

Volgens de Tweede Kamerleden Hans Spekman en Staf Depla is dit onwenselijk en in strijd met de regelgeving. De twee PvdA’ers zijn van mening dat dit de schuldsanering frustreert, waardoor deelnemers aan het traject opnieuw in de problemen kunnen komen. In een brief aan minister van Financiën Wouter Bos vragen zij maandag om opheldering over deze kwestie.

Spekman en Depla stellen dat toeslagschulden bij deelnemers aan het WNSP-traject niet verrekend mogen worden met lopende voorschotten van toeslagen. Mochten er onverhoopt toch nog schulden zijn, dan moeten deze ter verificatie worden ingediend bij degene die namens de staat het bewind voert over de financiën van iemand met schulden.

Deze gang van zaken blijkt niet altijd op de juiste wijze te verlopen, waardoor mensen alsnog met de verrekening van te veel ontvangen toeslagen worden geconfronteerd.

 

Bron: re.public

Sociale Zaken artikelen