HomeNieuwsSociale ZakenSchuldhulpverlening Activa succesvol

Schuldhulpverlening Activa succesvol

geld208De periode van het pilot-project schuldhulpverlening onder leiding van Activa is bijna voorbij. Op dit moment kan geconcludeerd worden dat de integrale aanpak van Activa werkt.

Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van integraliteit, samenwerking, regie, vroegsignalering en preventie. De resultaten die Activa via een ketenaanpak met andere schuldhulpverleningsinstanties heeft bereikt zijn succesvol. De wetgeving op dit werkterrein zal in de loop van dit jaar echter gaan veranderen, wat implicaties heeft voor de Purmerendse organisatie van schuldhulpverlening.

Het college neemt kennis van de tussentijdse evaluatie over het pilot-project schuldhulpverlening en gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen op het gebied van samenwerking,  klantvolgsysteem, wachttijden verkorten, preventie en nazorg. De duur van het pilotproject wordt verlengd tot 1 januari 2011, als gevolg van de nieuwe wetgeving.
De tussentijdse evaluatie over Activa gaat ter kennisneming naar de gemeenteraad.

 

Bron: persbericht gemeente Purmerend

 

Sociale Zaken artikelen