HomeNieuwsSociale ZakenSamenwerking alarmsysteem voor ouderen van start

Samenwerking alarmsysteem voor ouderen van start

Alarmknop

Op dinsdagmiddag 5 april heeft wethouder Mona Keijzer (maatschappelijke ondersteuning) samen met vertegenwoordigers van Evean, Wonen Plus, de Zorgcirkel en Eurocross de samenwerkingsovereenkomst “Stadsdekkende Alarmopvolging” gesloten.

Het doel van dit project is dat zelfstandig wonende ouderen zonder zorgindicatie via een alarmtoestel hulp kunnen oproepen als er iets voorvalt. Als een zelfstandig wonende oudere zou komen te vallen, kan er verbinding gemaakt worden met de alarmcentrale. Er moet dan wel een aansluiting zijn met het systeem. De activering met de centrale gebeurt via een klein apparaatje wat om de nek wordt gedragen. Direct na de melding probeert de centrale via het apparaat om in gesprek te komen met de cliënt om te kijken wat er aan de hand is. De centrale maakt dan een inschatting van de situatie en schakelt een contactpersoon of desgewenst een arts in. Als er geen contactpersoon bereikbaar is wordt de zorgaanbieder benaderd om te gaan kijken.

Bij bewustzijn

Het systeem werkt alleen als de persoon in kwestie in staat is om het alarm te activeren. “Bij cliënten die het bewustzijn verliezen is het systeem in wezen nutteloos,” zegt Bert Meulenberg, raadslid van de Stadspartij. Ook werkt het niet bij dementerende ouderen die niet meer het besef hebben om het alarmsysteem te activeren. De invoering van dit systeem draagt bij aan de doelstelling om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Ook voor families van ouderen is het een geruststellende gedachte dat bij ongemakken de betrokkene nog zelfstandig hulp kan inroepen.

Eigen bijdrage

Voor de voorziening moet wel een bijdrage worden betaald. Ouderen die hiervan gebruik willen maken betalen eenmalig 83 euro. Dit is voor de aansluit- en administratiekosten, en verder ongeveer 20 euro per maand voor huur van het apparaat. Bij een gesprek met één van de aanbieders werd wel aangegeven dat dit systeem voor iedereen bereikbaar moest zijn. Dus voor de minima, en mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, wordt gekeken hoe de financiering moet worden ingevuld.

Proefproject

Een proefproject start in Overwhere. De inwoners van deze wijk kunnen vanaf 1 mei 2011 gebruik maken van deze alarmopvolging. Na de evaluatie van het proefproject volgen in de loop van 2012 de andere wijken. Ouderen die gebruik willen maken van deze alarmservice kunnen zich aanmelden bij het WMO-loket van de gemeente, verzorgingshuis De Tien Gemeenten of bij verzorgingshuis Het Jaap van Praaghuis.

Zelfstandig

De Stadspartij is zeer ingenomen met dit ontwikkelde alarmsysteem. “Wij zijn voorstander om ouderen zolang mogelijk te laten wonen in hun eigen omgeving,” zegt Bert Meulenberg.

Foto: Wethouder Keijzer (l.) met vertegenwoordigers van Evean, Wonen Plus, de Zorgcirkel en Eurocross

KeijzerZorgaanbieders

Sociale Zaken artikelen