HomeNieuwsWelzijnRugbyclub toch niet verplaatst?

Rugbyclub toch niet verplaatst?

Rugby-bord
Bij de behandeling van het raadsvoorstel” locatieonderzoek Rugbyclub” op 13 maart 2011 kwam de noodzaak tot verplaatsing van de rugbyclub i.v.m. de bouw van de multifunctionele sporthal op aan de orde. In de afweging kwam de locatie Westerweg als voorkeurlocatie naar voren. 
Momenteel loopt er een onderzoek waarin het programma van eisen in het verlengde van de gebruiksonderzoeken uit 2008 tegen het licht gehouden worden. Hieruit blijkt dat het verplaatsen van de rugbyclub naar de locatie Westerweg wellicht overbodig is.

Hoewel prematuur in dit stadium van het onderzoek, informeerde wethouder Keijzer onlangs de raad hierover. De reden hiervoor is dat deze onderzoeksuitkomsten thans worden besproken met Spurd, de schoolbesturen en het bestuur van de rugbyvereniging.
Op basis van de geactualiseerde gebruiksonderzoeken van de nieuw te bouwen multifunctionele sporthal, lijken de uitgangspunten zoals deze in 2008 zijn vastgesteld (met een omvang van 7 gymzaalequivalenten), naar beneden aangepast te kunnen worden. De berekeningen geven aan dat met ca. 1a 2 gymzaalequivalenten minder volstaan zou kunnen worden, wat vervolgens betekent dat de multifunctionele sporthal kleiner uitgevoerd kan worden dan aanvankelijk was vastgesteld.

Momenteel wordt onderzocht of naast de sporthal die op het sportpark aan de van IJsendijkstraat gepland is, de rugbyaccommodatie ook op dit sportpark gesitueerd kan blijven. Dit zou de verplaatsing van de rugbyaccommodatie naar de locatie Westerweg overbodig maken.
De betrokken bewoners van de Westerweg zullen uiteraard ook door de wethouder geïnformeerd worden dat het onderzoek zich op dit moment richt op de van IJsendijkstraat en niet op de locatie Westerweg.

Welzijn artikelen